МВР

ОД Варна

 

Указател на поделенията в ОД на МВР-Варна

ОД на МВР – ВАРНА
Адрес: гр.Варна, ул. “Цар Калоян” № 2
Дежурна част: 052/615166
e-mail: [email protected]
web: http://www.mvr.bg/varna


Директор: ст. комисар Атанас Михов

                   приемен ден:  четвъртък от 14:00  часа

Заместник - директор: комисар Андрей Ангелов
                   приемен ден:  четвъртък от 15:00  часа

Отдел "Охранителна полиция:
Началник отдел ОП: комисар Илиян Илиев
                   
приемен ден:  четвъртък от 14:00  часа
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сектор "Човешки ресурси"
Началник сектор ЧР  Ивелин Андреев
                   
приемен ден:  вторник от 10:00  часа
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сектор "Български документи за самоличност"
адрес: 
гр. Варна, ул. “Цар Калоян” № 2
телефон:   052-652103
Началник сектор БДС: Дора Барбова
                   
приемен ден: сряда от 14:00  часа
Работно време на гишетата за административно обслужване:
07:30 – 12:00 часа
12:30 – 18:30 часа 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сектор "Миграция"
адрес: гр. Варна, ул. “Цар Калоян” № 2
телефон: 052-652347 - пребиваване в РБ
               
052-652342 - подаване на покани, декларации
Началник сектор "Миграция": Диана Ганчева
                   
приемен ден: сряда от 14:00 часа
Работно време на гишетата за административно обслужване:
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 часа 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сектор “Пътна полиция”
адрес: 
гр. Варна, бул. “ Ян Хунияди ” № 5
телефон: 052-502550 - Дежурен телефон, сигнали и справки за ПТП
                 052-553604, 052-553632 - Регистрация МПС
                 052-553628, 052-553629 - Квалификация
                 052-553614, 052-553615 -  Административно-наказателна дейност
                 052-553661 - Автоматизирани системи за контрол на правилата за движение (информация, във връзка с електрионни фишове)

Началник сектор ПП: Петко Камбуров
                 
приемен ден: сряда от 16:00 часа
Работно време на гишетата за административно обслужване:
08:30 – 17:30 часа

e-mail за сигнали за нарушения на ЗДвП: 
[email protected]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни
адрес: гр. Варна, ул. "Гео Милев" № 4
телефон: 052-553765


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЙОННИ УПРАВЛЕНИЯ на МВР

Първо РУ на МВР - Варна
адрес: гр. Варна, ул. “Парижка комуна” № 30
телефон: 052-611516
Служба КОС - 052 / 553 115
Звено БДС - 052 / 553 114
Началник Първо РУ на МВР - Варна: ВПД Христо Захариев
                        
приемен ден:  сряда, от 14:00  до 16:00 часа

Приемни на Първо РУП Варна - по микрорайони

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Второ РУ на МВР - Варна            
адрес: гр.Варна, ул. “ Брегалница ” № 1
телефон: 052-604622
Служба КОС - 052 / 553 215
Звено БДС - 052 / 553 214
Началник Второ РУ на МВР - Варна: Чавдар Нанков
                      приемен ден:  четвъртък, от 14:00  до 16:00 часа
            
Приемни на Второ РУП Варна - по микрорайони

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трето РУ на МВР - Варна         
адрес: гр.Варна, бул. “Ян Хунияди ” № 5
телефон: 052-511310
Служба КОС - 052 / 553 315
Звено БДС - 052 / 553 314
Началник Трето РУ на МВР - Варна: Илия Танев
                        приемен ден:  четвъртък, от 14:00  до 16:00 часа
Полицейски участък Владиславово
адрес: гр.Варна, жк Вл. Варненчик, бл.210, вх.1
телефон: 052-510355
            
Приемни на Трето РУП Варна - по микрорайони

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Четвърто РУ на МВР - Варна
адрес: гр.Варна, ул. “Средец” № 63
телефон: 052-370025
Служба КОС - 052 / 553 415
Звено БДС - 052 / 553 405
Началник Четвърто РУ на МВР - Варна: Ивелин Стефанов
                           приемен ден:
Полицейски участък Белослав
адрес:
гр.Белослав, ул. “Трети март” № 10
телефон: 05112 / 2131
Полицейски участък Бяла
адрес: гр.Бяла, ул. “Андрей Премянов” № 14
телефон: 05143 / 2227
Полицейски участък Долни Чифлик
адрес: гр.Долни Чифлик, ул. “Иван Сокачев” № 2
телефон: 05142 / 2277

Приемни на Четвърто РУП Варна - по микрорайони

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пето РУ на МВР - Варна
адрес: гр. Варна, к.к. Златни пясъци
телефон: 052-355311
Служба КОС - 052 / 553 515
Началник Пето РУ на МВР - Варна: Трайчо Георгиев
приемен ден:  сряда, от 14:00  до 15:00 часа
            
Приемни на Пето РУП Варна - по микрорайони

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РУ на МВР - Аксаково                       
адрес: гр.Аксаково, ул. “ Георги Петлешев ” № 64 А
телефон: 052-762143

Началник РУ на МВР - Аксаково: Диян Георгиев
                     приемен ден:  вторник, от 14:00  до 16:00 часа
           
Приемни на РУП Аксаково - по микрорайони

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РУ на МВР - Девня
адрес: гр.Девня, ул. “ Базилика ” № 2
телефон: 0519 / 92131

Началник РУ на МВР - Девня: Байрам Нишад
                      приемен ден:  четвъртък, от 14:00  до 16:00 часа
Полицейски участък Вълчи дол
адрес: гр.Вълчи дол, ул."Александър Стамболийски" № 44 А
телефон: 05131 / 2227
            
Приемни на РУП Девня - по микрорайони

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РУ на МВР - Провадия
адрес: гр.Провадия, ул. “ Юрий Венелин ” № 1
телефон: 0518 / 42704
Началник РУ на МВР - Провадия: Християн Колев
                приемен ден:  сряда, от 14:00  до 16:00 часа
Полицейски участък Ветрино
адрес: гр.Ветрино, ул."Витоша" № 18
телефон: 05161 / 2170
Полицейски участък Дългопол
адрес: гр. Дългопол, ул. "Цар Симеон I" № 6
телефон: 0517 / 22188
          
Приемни на РУП Провадия - по микрорайони