МВР

ОД Варна

 
GetImage
През второто шестмесечие на 2019 г. е проведе анкета за удовлетвореността на гражданите от състоянието на административното обслужване в ОД на МВР – Варна. На потребителите на административни услуги беше дадена възможност да изразят своите препоръки за подобряване на дейността, организацията и условията в помещенията за граждани. 
Гражданите обслужвани на гишетата на сектор БДС в ОДМВР Варна и РУМВР в областта са попълнили общо 150 анкетни карти, като 141 от анкетираните  са отговорили, че са много доволни от обслужването (оценка 6),  7  са доволни (оценка 5) и 1 е средно доволен (оценка 4) и 1 е недоволен (оценка 3). 

След анализиране на резултатите от попълнените анкетни карти през 2019 г. и констатираните в тях проблеми са предприети мерки за подобряване на  административното обслужване в сектора.
Обобщението от всички отзиви относно обслужването в звената БДС в града и областта налага  извода, че хората са доволни от начина на обслужване, но имат препоръки относно предоставените им условия в помещенията за граждани и остарялата материална база – тесни чакални, малък брой гишета, недостатъчен брой или остарели столове и маси за попълване и др.