МВР

ОД Варна

 

Банкови сметки на ОДМВР - Варна

Сметки на ОДМВР-Варна в Банка ДСК

1.  BG17STSA93003315068777 /набирателна/

По набирателната сметка се внасят таксите за:

-  парични гаранции.

2.  BG32STSA93003106877601     /транзитна/

По транзитната сметка се внасят таксите за:

-  издаване на всички български лични документи;
-  издаване на  контролен талон към СУМПС;
-  суми по наказателни постановления и актове;
-  издаване на удостоверения;
-  разрешение за пребиваване в страната на чужди граждани; 
-  заверка на покани-декларации;
-  такси по КОС.


ТАКСИТЕ за издаване на български лични документи могат да се платят
чрез ПОС-ТЕРМИНАЛИ в паспортните служби на:

ОД на МВР Варна - ул."Цар Калоян" № 2,
Първо РУ Варна, Второ РУ Варна, Трето РУ Варна, Четвърто РУ Варна, Участък Долни чифлик,
сектор "Пътна полиция", РУ Аксаково, РУ Девня  и  РУ Провадия