МВР

ОД Варна

 
GetImage

През месеците ноември и декември се проведе анкета за удовлетвореността на гражданите от състоянието на административното обслужване в ОД на МВР – Варна. На потребителите на административни услуги беше дадена възможност да изразят своите препоръки за подобряване на дейността, организацията и условията в помещенията за граждани. 
От попълнените  през месец ноември и декември 2018 г. 360 анкетни карти от гражданите, обслужвани на гишетата на сектор БДС, Миграция, ПП и КОС в ОДМВР Варна и РУМВР в областта 93,3% са поставили оценка много доволни (оценка 6), 6,3% са доволни (оценка 5), 0,2%  са поставили средна оценка (оценка 4),  0,2 % са недоволни (оценка 3).
Гражданите обслужвани на гишетата на сектор БДС в ОДМВР Варна и РУМВР в областта са попълнили общо 263 анкетни карти, като 250 от анкетираните  са отговорили, че са много доволни от обслужването (оценка 6),  13  са доволни (оценка 5). Предпочитаният начин за получаване на информация е или на гише или по Интернет.