МВР

ОД Варна

 

Новини

ХVІІ-то Международно състезание на младите спасители и пожарникари в Беларус

Варненските деца с достойно представяне за пореден път

От 3 до 14 юли 2019 г., в град Гомел, Република Беларус, се проведе ХVІІ - тото Международно състезание на младите спасители и пожарникари.
Мероприятието се проведе в базата на Държавното образователно учреждение „Лицей при Гомелски инженерен институт" към Министерство на извънредните ситуации в гр. Гомел. Проявата се организира от Министерството на извънредните ситуации с подкрепата на Беларуската младежка обществена организация на пожарникарите и спасителите.
В надпреварата участваха 15 отбора от 14 държави, сред които: Азербайджан, Армения, Беларус, България, Грузия, Киргизстан, Узбекистан, Латвия, Полша, Украйна, Сърбия, Германия, Обединени Арабски Емирства и Русия, която участва с два отбора. България бе представена от младите огнеборци и спасители на РДПБЗН-Варна. 
Ръководител на българската група беше гл.инсп. Валентин Николов -Началник РСПБЗН - Дългопол, и инспектор  Павел  Пачев – инспектор по защита на населението в група превантивен контрол и превантивна дейност при РДПБЗН - Варна, като треньор на отбора. Състезателите бяха деца от три варненски училища на възраст от 12 до 17 години - СУЕО "А. С. Пушкин”, СУ "Димчо Дебелянов” и ІІІ –та ПМГ "Академик Методи Попов”.
На 5 юли форумът тържествено беше открит в присъствието на министъра на извънредните ситуации на Република Беларус генерал - лейтенант В. Ващенко. 
Мероприятието се проведе по предварително изготвена програма, като българския отбор зае следните места по дисциплини:
В състезанието „Щафета на вода“ българските деца показаха уменията си в плуването и спечелиха 3 - то място.
„Визитна картичка“ – 4 - то място. Децата представиха България и подготовката на младите огнеборци и спасители на РДПБЗН - Варна, чрез музикално - театрален номер, включваща песен, фолклорен танц и презентация на руски език.
Българските ученици показаха таланта си на добри художници в дисциплината „Newspaper-Billboard”, като нарисуваха билборд на тема: "Предотвратяване на пожари в екосистемите” и заслужено спечелиха  3 - то място.
Най-доброто представяне на отборът на България бе в състезанието  „Оказване на първа медицинска помощ“, при което отборът на България се нареди на 2 - ро място, като разликата с отбора на Беларус заел първото място бе само осем стотни.
Проведен бе и конкурс за "Млади таланти”, където след солово изпълнение на естрадна песен бе спечелено 1-во място в номинация "Вокален жанр” от Сияна Станева и второ място в същия жанр от Тодор Тачев. В номинация "Литературен жанр”, след рецитал на стихове, учениците Лора Ненова и Мариета Божинова бяха класирани на второ място.
Младите български състезатели премериха сили също в дисциплините  "Пожарна щафета“, "Спортландия – заедно към победата“, "Преминаване на туристическа полоса”, "Команден дартс” и "Всички спасители”, като се представиха много достойно.
На 12 юли се състоя тържествено закриване на ХVІІ-тото Международно състезание на младите пожарникари и спасители и бе проведено награждаване на всички отбори лично от Министъра на извънредните ситуации на Република Беларус. 
В крайното класиране отборът  на младите пожарникари и спасители към РДПБЗН - Варна се нареди на 7-мо място, състезавайки се с 15 отбора от 14 държави. Това е едно достойно представяне, имайки предвид факта, че дисциплините в състезанието са различни от тези, които се практикуват в страната ни. 

 

17 юли 2019

Правила за действия при възникване на пожари в обществени сгради през активния летен туристически сезон 2019 г.

Във връзка с настъпилия активен летен туристически сезон 2019 г., РДПБЗН – Варна обръща внимание на всички туристи и гости в курортните комплекси и населените места на област Варна за необходимостта от спазване на някои правила при възникване на пожар в хотел, болници или други обществени сгради, с цел намаляване на жертвите и пострадалите хора, както  и на материалните щети.
Преди всичко, още при влизане в непозната сграда, се ориентирайте за разположението на изходите, наличието на пожарогасители – те могат да бъдат вашето спасение.
Най-честите причини за възникване на пожар в обществена сграда са:
           -         технически неизправности в електрически, газови и отоплителни уреди и инсталации;
           -         претоварване на електрически инсталации;
           -         небрежност при ползване на уреди и инсталации;
           -         неспазване на правилата за безопасно пушене;
           -         неспазване на безопасните разстояния между нагревателни уреди и горими материали;
           -         забравени включени уреди;
           -         детска игра с огън;
           -         умисъл.

Независимо от причините за пожара ние трябва да сме подготвени и да знаем правилните действия. При пожар незабавно напуснете сградата, като използвате стълбищната клетка или външни, стабилни стълби. Следвайте евакуационните знаци. В никакъв случай не използвайте асансьорите. Ако се окажете в асансьор – слезте по най-бързия начин и използвайте стълбищата.
Не се поддавайте на паниката. Постарайте се да запазите спокойствие и да успокоите намиращите се около вас.
При преминаване през задимено пространство придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка. Поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи.
Ако почувствате повишаване на температурата, това означава, че се приближавате към опасна зона и най-добре сменете посоката, в която се движите.
Ако се запали част от облеклото ви, в никакъв случай не тичайте, така пламъкът ще се разпространи – спрете и съблечете горящата дреха.
Ако се окажете в тълпа от хора, свийте ръцете в лактите, накланяйки се назад, опитайте да удържате натиска, бавно си освобождавайте пространство и се придвижвайте напред.
При невъзможност да напуснете сградата опитайте да се изкачите на покривната площадка или излезте на балкона, като затваряте вратите след себе си.
Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи, обливайте се с вода, за да не прегрее организма ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи.
При първа възможност съобщете за пожара на тел. 112. Спокойно обяснете адреса, големината на пожара, местоположението си, има ли застрашени и пострадали хора и др.
Не прекъсвайте връзката, съобщавайте за всяка промяна в ситуацията.
Ако пожарът е малък, опитайте се да го загасите с наличните пожарогасители, вътрешен противопожарен кран или подръчни средства (вода, намокрени одеяла или кърпи).
Помнете, електроуреди, електрически инсталации под напрежение и леснозапалими течности не се гасят с вода. Най-ефективни и безопасни са праховите пожарогасители
Ако помещението се задими или пожарът продължи да се разпространява и блокира изходите, незабавно напуснете, като  затворите вратите след себе си.
След пребиваване в района на пожара трябва да преминете на медицински преглед.
Ако има пострадали, изнесете ги на чист въздух, разхлабете дрехите им. Обгорените участъци се покриват с чиста тъкан.

17 юли 2019

Правила за поведение и действие при наводнение

НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - интензивни  валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност.  
Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места,  на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура. При наводнения може да бъде застрашени, вашия живот или имуществото Ви. При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване.
Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация. Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството  за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място,  най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате.
Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото и, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.
Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете  място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си.
Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по месторабота.
Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.
Подгответе си предварително и поддържайте „раница за бедствия” с най-важните за оцеляване материали и средства,  поставена на удобно, познато на семейството място.

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ
При възникване на опасност за /или наводнение,  незабавно позвънете на тел. 112.
Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора. 
При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.    Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.

КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ
Изключете газта и електричеството.
Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали.
Вземете „Чантата за оцеляване”.
Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост.
Напуснете по най-бързия начин дома си.
При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива. За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи  поддържайте връзка с тях.
При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

КОГАТО СТЕ НАВЪН
Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.
Не заставайте под/над  мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.

Не правете опити за пресичане на разливи и потоци,
преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.
Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.    Не пийте вода от наводнени водоизточници.

КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ
При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.    
Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.
Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

ЗА ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки.
Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.
Не разрушавайте/непробиваите дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност.
Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация.


10 юли 2019

Шестата поредна купа за варненските пожарникари от Републиканското първенство по волейбол за служители на МВР

От  10 до 13 юни в град Разлог се проведе републиканското първенство по волейбол за служители на МВР, организирано от спортната асоциация на министерството.
Участие взеха най-силните представителни отбори от страната.
След три победи в групата, служителите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Варна остраниха на полуфинала добре подготвения отбор на ОДМВР-Монтана.
Във финалният сблъсък огнеборците от Варна безапелационно надиграха СДВР с 3:0 гейма и заслужено спечелиха златото. 
Това е шестата поредна купа за варненските пожарникари, които тази година излязоха в състав:
Христо Атанасов - капитан, Ивайло Билчев, Петър Милушев, Свилен Филипов, Стоян Господинов, Стоян Йорданов, Калоян Канев, Драгомир Трайков, Павел Топалски и Милен Стоянов. Ръководител на отбора-Стоян Стоянов.
Честито на победителите и на всички варненци!

13 юни 2019

Добро представяне на варненския отбор на XLVII Републикански преглед по пожароприложен спорт - Пловдив 2019

В края на месец май се проведе XLVII Републикански преглед по пожароприложен спорт - Пловдив 2019. От 27-ми до 30-ти май на лекоатлетическия стадион в Пловдив в парк „Отдих и култура“ се проведе XLVII Републикански преглед по пожароприложен спорт с участието на над 400 състезатели от 27 области в страната – мъже, жени, юноши и девойки на възраст от 12 до 18 години и представителния отбор на ФПБЗН-МВР.
Тържествената церемония по откриване на състезанието се състоя на 27 май 2019 г., от 18.30 ч., в “Цар Симеонова градина” – централна алея.
Най-добри резултати от представителния отбор на РДПБЗН – Варна и СКППС – Варна постигнаха:
Елица Илиянова Димитрова в категория жени победителка в „Двубоя” с най-добри резултати в дисциплините „Изкачване с щурмова стълба“ и „100-метрова пътека с препятствия“ в категория жени
В дисциплината „100-метрова пътека с препятствия“ в категория:
- девойки младша възрастова група (до 14 г.) първо място извоюва Виктория Димитрова Кръстева;
- юноши младша възрастова група (до 14 г.) първото място зае Добромир Валентинов Добрев
- юноши средна възрастова група (15-16 г.) Кирил Дамянов Николаев постигна трети резултат.
В дисциплината „Изкачване с щурмова стълба“ в категорията девойки младша възрастова група (до 14 г.) първо място извоюва Кристалиана Димитрова Димитрова.
В категория мъже варненските пожарникари извоюваха трето място в дисциплината „100-метрова пътека с препятствия”.

От 31-ви май до 3-ти юни 2019 г. в к.к. „Албена” се проведоха ХХ Републикански състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”. В надпреварата участваха 28 отбора от страната победители в районните и областни кръгове. РДПБЗН – Варна беше представена от отборът на Първо ОУ „Христо Смирненски” – гр. Провадия, които и тази година достойно защитиха миналогодишната си позиция в генералното класиране. Отборът се явява за четвърта поредна година на националния кръг. В дисциплината "400 метра щафетно бягане с препятствия" отборът ни се класира на девето място, а при "Бойно разгръщане на състезателна пътека" достигна седмо място.

05 юни 2019

Мерки за обезопасяване на горите и земеделските площи от пожари през пожароопасния летен сезон

Със заповед РД-19-7706-86/02.04.2019 г. на областния управител на Варна г-н Стоян Пасев, периодът от 15.04.2019 г. до 31.10.2019 г. е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Варна през 2019 г. При организиране на борбата с горските пожари, ежегодно участие вземат Регионалната дирекция и Районните служби за „Пожарна безопасност и защита на населението”, структурите на Регионалната дирекция по горите, общините, както и  част от собствениците и ползвателите на горски територии и лицата, извършващи дейности в тях. Всички регионални дирекции по горите продължават изпълнението на годишните си оперативни планове за опазване на горите и актуализират програмите си за действие при гасене на пожари.
Увеличаването на пожарите в сухи треви е характерно за сезона, при настъпващо засушаване и затопляне и освен с голям разход на ресурси за пожарните служби са свързани и с реална опасност да прераснат в горски пожари или да обхванат масиви с житни култури, с трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и да нанесат значителни икономически и екологични щети. Статистиката показва, че основната причина за възникването на пожарите през летния период е човешка небрежност. Едва в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, в останалите 99 %  - причина за огнените бедствия е човешка дейност - небрежност или умишлени действия.
В тази връзка от противопожарните служби припомнят, че чл. 137, ал. 3 от Закона за горите изрично забранява паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии и санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 2 000 лв. 
Изхвълрлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селско стопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
Необходимо е всички физически лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях
 Наредба № 8121з-968 от 10. 12. 2014 г.  за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, изрично забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, както и паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици). При започване на жътвата житните култури трябва да се парцелират на площи за еднодневна работа чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване на противопожарни ивици, с ширина не по-малко от 6 м. Същите ивици трябва да се направят между житните масиви и сметищата и гробищните паркове. Наредбата акцентира и върху следните правила и изисквания:
o Площите с житни култури се разделят чрез пожарозащитни ивици с ширина най-малко 10 м на участъци не по-големи от 1000 дка;
o Около съоръженията (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи се обособяват пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м;
o Товарните ремаркета, участващи в кампанията, трябва да са окомплектовани освен с 2 бр. тупалки, 1 бр. лопата и допълнително с 1 бр. канджа.
През целия пожароопасен сезон служителите от Районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” в областта ще осъществяват засилен контрол по спазване на противопожарните разпоредби от страна на всички юридически и физически лица – собственици и ползвателите на горски територии и земеделски зами, както и лицата пребиваващи или извършващи дейности в близост да тях. Изпратени са напомнителни писма и до фирмите, стопанисващи съоръжения от пътната и железопътната инфраструктура и  електропреносната  и газопреносната мрежа - за почистване на сухите треви и горимите отпадъци в съответните сервитутни ивици и изготвяне на протоколи.
За да се намали риска от развитие на пожари със сериозни икономически и екологични последици,  огнеборците напомнят: 
В никакъв случай да не се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара. Изгарянето на растителни или други отпадъци при наличие на вятър е изключително опасно и нерядко води до сериозни огнени бедствия, които обхващат големи площи, нанасят материални щети и застрашават човешки животи – най-често на тези, които са ги причинили. 
Трябва да се проявява изключителна предпазливост и при палене на огън за битови цели в селските дворове. Огнището трябва да бъде обезопасено, да се намира далече от стрехите на сградите и клоните на дърветата и да не бъде оставяно без наблюдение. Още преди разпалването му трябва да се осигурят подръчни средства за пожарогасене - съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др. След приключване на съответната дейност, огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък. Останалата недобре угасена жарава би могла дори след няколко часа, при внезапен порив на вятъра, да предизвика пожар, който да обхване жилищни и стопански постройки и да се пренесе в съседен имот.
За да се отстранят най-характерните предпоставки, пожарникарите препоръчват  гражданите да почистят  сухата растителност и горимите отпадъци на разстояние 5 метра около сгради, вили, открити складове, промишлени, търговски обекти и стопанските дворове и сеновали и от терасите на апартаментите.    
При никакви обстоятелства да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, треви в междублоковите пространства, където има паркирани много автомобили, както и близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности. 
От пожарната припомнят, че е изключително опасно изхвърлянето на фасове в близост до горски и земеделски площи, както и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.
При първите признаци на пожар в дома, в двора, в полето или в гората, незабавно да се съобщава на телефон 112. 

 

04 юни 2019

"С очите си видях бедата” - конкурса за детска рисунка

На 28 май, в сградата на РДПБЗН - Варна се проведе Областния кръг на конкурса за детска рисунка "С очите си видях бедата”. Рисунките на младите таланти се оцениха от комисия назначена със заповед на Началника на РУО - Варна в следния състав:
Председател: Венелин Радев –старши експерт по технологии и предприемачество, отдел ОМДК в РУО-Варна;
Членове :
1. Йорданка Аргирова – старши учител по изобразително изкуство в ЦПЛР-ОДК, гр Варна;
2. Иванка Андреева – учител, практическо обучение – живопис в Професионална техническа гимназия , гр.Варна; 
3. Велин Илиев - учител, практическо обучение – рисуване в Професионална техническа гимназия , гр.Варна;
Представител на организаторите – РДПБЗН - Варна бе инсп. Павел Пачев - инспектор по защита на населението в група "Превантивен контрол и превантивна дейност”.
Комисията, след като се събра в пълния си състав, разгледа и оцени представените рисунки от училищата във Варненска област и извърши следното класиране:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ:

I-ра възрастова група - от 7 до 10 години:
На първо място - Георги Йонов Георгиев - 9 г. - ОУ,,Асен Златаров” - с. Славейково –община Провадия;
На второ място – Жизел Желязкова – 9 г.- ОУ,,Свети Патриарх Евтимий”-гр.Белослав;
На трето място - Виктория Стоянова Вълкова -7 г.-ДГ №8 ,,Христо Ботев” –гр.Варна. 

II-ра възрастова група – от 11 до 13 години:
На първо място – Аделина Светославова Иванова - 13 г.- ОУ,,Цар Симеон І”- гр.Варна;
На второ място – Даная Добромирова Петрова - 13 г. - ОУ ,,Захари Стоянов” – гр. Варна;
На трето място – Габриела Любомирова Страхилова - 12 г. - ОУ,,Цар Симеон І” - гр.Варна.

III-та възрастова група – от 14 до 18 години
На първо място – Виктория Петрова Янкова - 16 г.- СУ,,Свети Климент Охридски”-гр.Дългопол;
На второ място – Грасия Димитрова Парушева -14 г. - Професионална гимназия ,,Св. Димитър Солунски ” - гр. Белослав;
На трето място – Диян Веселинов Петков- 15 г. - Професионална гимназия ,,Св. Димитър Солунски ” - гр. Белослав;

ВТОРА КАТЕГОРИЯ: 
I-ва възрастова група - от 7 до 10 години
На първо място – Александра Георгиева Желева – 9 г. - ОУ ,,Захари Стоянов” – гр.Варна;

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ:
III-та възрастова група – от 14 до 18 години 
На първо място – Георги Руменов Желязков - 17 г. - Специално училище за ученици с нарушено зрение ,,Проф. д-р Иван Шишманов” - гр. Варна.

Ръководството на РДПБЗН - Варна ще награди с грамота и медал младите таланти. Съгласно регламента, класиралите се рисунки на призовите места в областния кръг ще бъдат изпратени за участие в Националният етап на конкурса "С очите си видях бедата”, който ще се проведе през месец октомври.
03 юни 2019