МВР

ОД Варна

 

Новини

Областeн етап на Международния конкурс за детска рисунка ,, С очите си видях бедата”

Той се проведе на 31.05.2021 г. в сградата на РДПБЗН-Варна

 

 

Форматът бе организиран от РДПБЗН-Варна в партньорство с Регионално управление на образованието Варна. Целта бе със средствата на изобразителното изкуство децата да пресъздадат своето усещане по темата, да изразят своята съпричастност и готовност за помощ, да формира тяхното желание  за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда и не на последно място да предизвика интереса им към професията на пожарникаря и спасителя.

Тази година в конкурса се състезаваха 153 рисунки на деца от различни учебни заведения във Варненска област, а комисия в състав Йорданка Аргирова – старши учител по изобразително изкуство в ЦПЛР-ОДК, председател, и двама членове  - Велин Илиев- учител по практическо обучение изобразително изкуство в Професионална техническа гимназия и Жасмина Шалдърова - учител по теоретично обучение изобразително изкуство в Професионална техническа гимназия, оценяваха младите таланти. Представители на организаторите РДПБЗН- Варна бяха инспектор Павел Пачев и инспектор Генчай Салим от група ,,Превантивен контрол и превантивна дейност” към сектор ,,Превантивна и контролна дейност”. Областният етап на конкурса се проведе на 31 май, децата бяха оценявани в две категории  - в първата попадат учениците от всички училища, а във втората – от профилираните, и по групи според възрастта им.

 

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ

I-ва група  - от 7 до 10 години

На първо място

Белослава Николаева Колева – 8 години

ОУ ,,Панайот Волов“-гр.Варна

На второ място

Мелек Халилова Хюсеинова – 4 клас

СУ,,Димчо Дебелянов“- гр.Варна

На трето място

Калоян Димитров Великов – 1 клас

СУ,, Васил Левски“ гр.Вълчи дол

II-ра група – от 11 до 13 години:

На първо място

Виктория Живкова Чернилова-13 години

ОУ ,,Цар Симеон I“ -гр.Варна

На второ място

Стефани Стефанова Рачева-12 г.

ОУ ,,Панайот Волов“-гр.Варна

На трето място

Цветелина Николаева Стоянова-11 години

СУ,,Найден Геров“ -гр.Варна

III-та група – от 14 до 18 години:

На първо място

Магдалена Стефанова Рачева-14 години

ОУ ,,Панайот Волов“-гр.Варна

На второ място

Лора Стилианова Костадинова-16 години

ЧСУ,,Аз съм Българче“ -гр.Варна

 

ВТОРА КАТЕГОРИЯ:

I-ва група- от 7 до 10 години:

На първо място

Йоана Драгомирова Йорданова -10 години

ОУ,,Захари Стоянов“-гр.Варна

На второ място

Кристина Николаева Николова-9 години

ОУ,,Захари Стоянов“-гр.Варна

На трето място

Йоана Кирилова Еленкова-9 години

ОУ,,Захари Стоянов“-гр.Варна

 

Ръководството на РДПБЗН-Варна предвижда да награди младите таланти с грамота. Съгласно регламента, класиралите се рисунки на призовите места в областния кръг ще участват в Националният етап на конкурса ,,С очите си видях бедата”, който ще се проведе през месец октомври.

 


21 юни 2021

Внимание: Започва летния туристически сезон!

Варненските пожарникари припомнят основните мерки за пожарна безопасност в курортните и туристически обекти

 

С началото на активния летен сезон чувствително се повишава пожарната опасност в курортните и туристически обекти (хотели, почивни станцииr и други). Експертите от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ призовават  собствениците и управителите им да приведат в изправност пасивните и активните средства за пожарна защита -  те да са технически обслужени, а техният вид и количество да бъдат съобразени с нормативните изисквания. С особено внимание да подходят при обслужването и поддръжката на пожароизвестителните и пожарогасителните системи, като и тези за гласово оповестяване, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина в обектите.

Инспекторите, осъществяващи Държавен пожарен контрол, припомнят, че по време на експлоатация не се разрешава използване на сградите и помещенията не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност. Категорично е забранено  заключването на вратите по пътищата за евакуация, поставянето на горими материали в тези зони, както и на материали и оборудване в коридорите, в пожарозащитните преддверия, по стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация.

На тел. 052/553 702 и на електронна поща [email protected] собствениците и управителите могат да получават професионален съвет за това дали и до колко един обект отговаря на противопожарните изисквания, както и отговор на въпроси, свързани с прилагането на нормативните изисквания.

 


13 май 2021

Да посрещнем безопасно предстоящите зимни празници

Съвети на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна

Съвети на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна за безопасно празнуване на предстоящите зимни празници
Във връзка с наближаването на 8-ми декември, Коледните и новогодишни празници се увеличава и вероятността от възникване на пожари на обществени места или в дома ни.
За недопускане на неприятни инциденти управителите на обекти са длъжни да проверят изправността на отоплителните инсталации, електрическите уреди, пожароизвестителните и пожарогасителните системи, системите за гласово уведомяване, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина, както и пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасители и др.). Евакуационните пътища да се поддържат свободни. Не се разрешава заключването на вратите, както и поставянето на горими материали по пътищата за евакуация.
Тези, които ще празнуват във вили и сгради, необитавани дълго време, трябва да се убедят в изправността на електрическата инсталация и отоплителните уреди. Същото важи и за коминните тела.
При влизане в непозната сграда, огледайте за разположението на изходите, наличието на пожарогасители – те могат да бъдат вашето спасение. При пожар незабавно напуснете сградата, като използвате стълбищната клетка или външните евакуационни стълбища. Следвайте евакуационните знаци. В никакъв случай не използвайте асансьорите. Не се поддавайте на паниката. При преминаване през задимено пространство придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка. Ако се запали част от облеклото ви, в никакъв случай не тичайте, така пламъкът ще се разпространи – спрете и съблечете горящата дреха. При невъзможност да напуснете сградата опитайте да се изкачите на покривната площадка или излезте на балкона, като затваряте вратите след себе си. Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи, обливайте се с вода, за да не прегрее организма ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи.
ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА
Поставете елхата на безопасно разстояние далеч от пердетата и други горими материали. Не бива да се допуска децата сами да палят бенгалски огън и свещи и да играят с тях около елхата. Памукът и хартиените украси по елхите са леснозапалими. Гирляндите от електрически крушки са ефектни и по-малко опасни.
Необходимо е да се разясни на децата ползата и опасността от детската игра с огън. Родителският контрол е задължителен при палене на свещи и бенгалски огън по елхата и на други места.
Ако използвате електрическа украса проверете добре техническото й състояние и изправността на електрическото захранване. Не я оставяйте включена без наблюдение!
Пиротехническите изделия (фойерверки, пиратки, сигнални ракети, бенгалски огън и други средства) да не се хвърлят безразборно. Те са предназначени за използване на открити и безопасни места! Никога не се опитвайте повторно да запалите незадействали се пиротехнически изделия.
Отстранете складираните горими вещи и хартии от балкона или терасата - те са опасни за възникване на пожари при попадане на фойерверки, сигнални ракети, незагасени цигари върху тях . Същото важи и за съдове с бензин, спирт и други леснозапалими течности, особено ако не са добре затворени.
При напускане на жилищата си проверете, изключени ли са всички електроуреди. По време на приготовленията за коледните и новогодишни трапези домакините не трябва да оставят продължително време без наблюдение включени готварските уреди.
Проверете изправността на електрическата инсталация. Застудяването и снеговалежите налагат използването на повече отоплителни уреди. Не бива да се поставят в близост или върху нагревателни уреди книги, играчки и други горими материали!
Преди да се използват, електроуредите, които не са употребявани дълго време, е необходимо да се установи тяхната изправност. Същото важи и за коминните тела на къщи и вили, които не се ползват редовно.
При посещение в църковните храмове паленето на свещи да става само на определените за това места (свещници), а изгарянето им в специално приготвените за това съдове (кофи с вода и сандъци с пясък).
Не оставяйте децата сами в къщи! Оставянето на деца сами в домовете, а още повече заключени е опасно. Необходимо е да се прилага постоянен родителски контрол на детските игри и забавления по време на дългоочакваните празници.
Управителите на хотели, хижи, ресторанти и други трябва да са уверени в изправността на отоплителните уреди и електрическите инсталации, както и на уредите за ръчно пожарогасене. Евакуационните пътища да са освободени за преминаване, а изходите да са отключени.
ПРИ ЗАБЕЛЯЗАН ПОЖАР НЕЗАБАВНО ПОДАЙТЕ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.

04 дек 2020

Съвети за безопасност по време на отоплителен сезон 2020 - 2021 г.

Във връзка с настъпването на зимния отоплителен сезон за намаляване и предотвратяване на пожарите в битовия и обществен сектор, е необходимо да си припомним основните препоръки и правила за безопасна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди, както и начини за реагиране при пожар и произшествие.
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Варна призовават към спазване на основните правила за избягване на пожари:
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
1) Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
2) Не оставайте децата без родителски надзор!
3) При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили ел уредите!
4) Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди за отопление!
5) Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
6) При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти!
7) Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи!
8) Обърнете внимание за безопасността на вашите близки при пожар особено в случаите, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора!
Запомнeте: При пожар, уреди под напрежение не се гасят с вода, а това става след изключване на електрическия ток!
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
1) За безопасна експлоатация е необходимо спазването на инструкциите на производителя. Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
2) При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазва отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали!
3) Задължително е поставянето на негорима подложка с прагове!
4) Димоотводите за отвеждане на дима трябва да са стабилно укрепени!
5) В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди. Комините трябва да са измазани отвън и отвътре!
6) Печките никога не трябва да се запалват със запалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден!
7) Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!
 
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
За безопасното й използване да се има предвид, че нафтата е запалима течност и нагретите й пари могат да доведат и до избухване!
1) Печките трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни!
2) Трябва да се използват само стандартни уреди!
3) Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради наличие на нагрети пари в горивната камера!
4) Важно! В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди!
5) Недопустимо е съхраняването на нафтата (и други леснозапалими течности) да става в общите части на кооперации и жилищни блокове!
6) За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, които не се наелектризират!
 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ:
1) При пожар незабавно напуснете сградата, като използвате най-близкия изход!
2) Не се поддавайте на паниката! Постарайте се да запазите спокойствие и да успокоите намиращите се около вас!
3) При преминаване през задимено пространство придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка!
4) Поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи!
5) Ако почувствате повишаване на температурата, това означава, че се приближавате към опасна зона и най-добре сменете посоката, в която се движите!
6) Ако се запали част от облеклото ви, в никакъв случай не тичайте, така пламъкът ще се разпространи – спрете и съблечете горящата дреха!
7) При невъзможност да напуснете сградата опитайте да се качите на покривната площадка или излезте на балкона, като затворите вратите след себе си!
8) Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи, обливайте се с вода, за да не прегрее организма ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи!
9) При първа възможност съобщете за пожара на тел. 112!
10) Ако пожарът е малък, опитайте се да го загасите с наличните уреди за първоначално гасене (пожарогасители,  вътрешен противопожарен кран и други)!
11) Помнете, електроуреди, електрически инсталации под напрежение и леснозапалими течности не се гасят с вода. Най-ефективни и безопасни са праховите пожарогасители!

 

11 ное 2020

48-мия по ред Републикански преглед по Пожароприложен спорт

В периода 29 септември – 2 октомври 2020 г., в гр. Пловдив, се проведе 48-мия по ред Републикански преглед по Пожароприложен спорт.
В надпреварата Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Варна и Спортен клуб по ППС – Варна се включиха с отбор, съставен от пожарникари и юноши от Общински детски комплекс  към Община - Варна, които практикуват пожароприложен спорт в школа „Огнеборец“ към ОДК.
Тимът на РДПБЗН – Варна завоюва престижното четвърто място от 28 отбора в крайно класиране. Като основна заслуга за това имат служителите Михаил Иванов, Цветослав Давидов,  Александър Кючуков и момчетата от ОДК – Варна Калоян Нинов, Даниел Ташев, Кирил Николаев, Радостин Гърков и Борис Белев.
В индивидуалните дисциплини щурмова стълба и 100-метрова пътека с препятствия младия огнеборец Калоян Нинов подобри личните си постижения, същото направи Кирил Николаев в дисциплината щурмова стълба.
Доброто представяне на варненския отбор по ППС е резултат от отличното взаимодействие в учебно-тренировъчния процес между школа „Огнеборец“ – ОДК и СК ППС към РД ПБЗН – Варна.
За проявения висок спортен дух и доброто представяне, УС на СК по ППС – Варна взе решение да награди отбора с предметни награди.

09 окт 2020

Започва "Седмицата на пожарната безопасност" във Варна

График на предвидените мероприятия

В периода от 14-ти до 18 септември 2020 г.  традиционно ще се проведе „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември.
Mероприятията по повод „Седмица на пожарната безопасност” са насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от РДПБЗН – Варна. 
Планирани са множество събития сред които: дни на отворените врати и приемни за граждани; демонстративни занятия и учения в детски заведения в цялата област; провеждане на работни срещи с кметовете на населени места във Варна и региона.
В неделя (13 септември), от 17:00 до 19:00 часа, на входа на Морската градина във Варна, служители на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и доброволци от Община Варна ще направят демонстрация на работа със специализирана пожарна и спасителна техника.

Пълната програма на мероприятията можете да видите в прикачения файл към публикацията.

11 сеп 2020