МВР

ОД Варна

 

Новини

Да посрещнем безопасно предстоящите зимни празници

Съвети на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна

Съвети на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна за безопасно празнуване на предстоящите зимни празници
Във връзка с наближаването на 8-ми декември, Коледните и новогодишни празници се увеличава и вероятността от възникване на пожари на обществени места или в дома ни.
За недопускане на неприятни инциденти управителите на обекти са длъжни да проверят изправността на отоплителните инсталации, електрическите уреди, пожароизвестителните и пожарогасителните системи, системите за гласово уведомяване, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина, както и пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасители и др.). Евакуационните пътища да се поддържат свободни. Не се разрешава заключването на вратите, както и поставянето на горими материали по пътищата за евакуация.
Тези, които ще празнуват във вили и сгради, необитавани дълго време, трябва да се убедят в изправността на електрическата инсталация и отоплителните уреди. Същото важи и за коминните тела.
При влизане в непозната сграда, огледайте за разположението на изходите, наличието на пожарогасители – те могат да бъдат вашето спасение. При пожар незабавно напуснете сградата, като използвате стълбищната клетка или външните евакуационни стълбища. Следвайте евакуационните знаци. В никакъв случай не използвайте асансьорите. Не се поддавайте на паниката. При преминаване през задимено пространство придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка. Ако се запали част от облеклото ви, в никакъв случай не тичайте, така пламъкът ще се разпространи – спрете и съблечете горящата дреха. При невъзможност да напуснете сградата опитайте да се изкачите на покривната площадка или излезте на балкона, като затваряте вратите след себе си. Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи, обливайте се с вода, за да не прегрее организма ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи.
ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА
Поставете елхата на безопасно разстояние далеч от пердетата и други горими материали. Не бива да се допуска децата сами да палят бенгалски огън и свещи и да играят с тях около елхата. Памукът и хартиените украси по елхите са леснозапалими. Гирляндите от електрически крушки са ефектни и по-малко опасни.
Необходимо е да се разясни на децата ползата и опасността от детската игра с огън. Родителският контрол е задължителен при палене на свещи и бенгалски огън по елхата и на други места.
Ако използвате електрическа украса проверете добре техническото й състояние и изправността на електрическото захранване. Не я оставяйте включена без наблюдение!
Пиротехническите изделия (фойерверки, пиратки, сигнални ракети, бенгалски огън и други средства) да не се хвърлят безразборно. Те са предназначени за използване на открити и безопасни места! Никога не се опитвайте повторно да запалите незадействали се пиротехнически изделия.
Отстранете складираните горими вещи и хартии от балкона или терасата - те са опасни за възникване на пожари при попадане на фойерверки, сигнални ракети, незагасени цигари върху тях . Същото важи и за съдове с бензин, спирт и други леснозапалими течности, особено ако не са добре затворени.
При напускане на жилищата си проверете, изключени ли са всички електроуреди. По време на приготовленията за коледните и новогодишни трапези домакините не трябва да оставят продължително време без наблюдение включени готварските уреди.
Проверете изправността на електрическата инсталация. Застудяването и снеговалежите налагат използването на повече отоплителни уреди. Не бива да се поставят в близост или върху нагревателни уреди книги, играчки и други горими материали!
Преди да се използват, електроуредите, които не са употребявани дълго време, е необходимо да се установи тяхната изправност. Същото важи и за коминните тела на къщи и вили, които не се ползват редовно.
При посещение в църковните храмове паленето на свещи да става само на определените за това места (свещници), а изгарянето им в специално приготвените за това съдове (кофи с вода и сандъци с пясък).
Не оставяйте децата сами в къщи! Оставянето на деца сами в домовете, а още повече заключени е опасно. Необходимо е да се прилага постоянен родителски контрол на детските игри и забавления по време на дългоочакваните празници.
Управителите на хотели, хижи, ресторанти и други трябва да са уверени в изправността на отоплителните уреди и електрическите инсталации, както и на уредите за ръчно пожарогасене. Евакуационните пътища да са освободени за преминаване, а изходите да са отключени.
ПРИ ЗАБЕЛЯЗАН ПОЖАР НЕЗАБАВНО ПОДАЙТЕ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.

04 дек 2020

Съвети за безопасност по време на отоплителен сезон 2020 - 2021 г.

Във връзка с настъпването на зимния отоплителен сезон за намаляване и предотвратяване на пожарите в битовия и обществен сектор, е необходимо да си припомним основните препоръки и правила за безопасна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди, както и начини за реагиране при пожар и произшествие.
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Варна призовават към спазване на основните правила за избягване на пожари:
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
1) Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
2) Не оставайте децата без родителски надзор!
3) При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили ел уредите!
4) Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди за отопление!
5) Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
6) При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти!
7) Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи!
8) Обърнете внимание за безопасността на вашите близки при пожар особено в случаите, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора!
Запомнeте: При пожар, уреди под напрежение не се гасят с вода, а това става след изключване на електрическия ток!
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
1) За безопасна експлоатация е необходимо спазването на инструкциите на производителя. Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
2) При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазва отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали!
3) Задължително е поставянето на негорима подложка с прагове!
4) Димоотводите за отвеждане на дима трябва да са стабилно укрепени!
5) В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди. Комините трябва да са измазани отвън и отвътре!
6) Печките никога не трябва да се запалват със запалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден!
7) Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!
 
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
За безопасното й използване да се има предвид, че нафтата е запалима течност и нагретите й пари могат да доведат и до избухване!
1) Печките трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни!
2) Трябва да се използват само стандартни уреди!
3) Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради наличие на нагрети пари в горивната камера!
4) Важно! В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди!
5) Недопустимо е съхраняването на нафтата (и други леснозапалими течности) да става в общите части на кооперации и жилищни блокове!
6) За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, които не се наелектризират!
 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ:
1) При пожар незабавно напуснете сградата, като използвате най-близкия изход!
2) Не се поддавайте на паниката! Постарайте се да запазите спокойствие и да успокоите намиращите се около вас!
3) При преминаване през задимено пространство придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка!
4) Поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи!
5) Ако почувствате повишаване на температурата, това означава, че се приближавате към опасна зона и най-добре сменете посоката, в която се движите!
6) Ако се запали част от облеклото ви, в никакъв случай не тичайте, така пламъкът ще се разпространи – спрете и съблечете горящата дреха!
7) При невъзможност да напуснете сградата опитайте да се качите на покривната площадка или излезте на балкона, като затворите вратите след себе си!
8) Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи, обливайте се с вода, за да не прегрее организма ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи!
9) При първа възможност съобщете за пожара на тел. 112!
10) Ако пожарът е малък, опитайте се да го загасите с наличните уреди за първоначално гасене (пожарогасители,  вътрешен противопожарен кран и други)!
11) Помнете, електроуреди, електрически инсталации под напрежение и леснозапалими течности не се гасят с вода. Най-ефективни и безопасни са праховите пожарогасители!

 

11 ное 2020

48-мия по ред Републикански преглед по Пожароприложен спорт

В периода 29 септември – 2 октомври 2020 г., в гр. Пловдив, се проведе 48-мия по ред Републикански преглед по Пожароприложен спорт.
В надпреварата Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Варна и Спортен клуб по ППС – Варна се включиха с отбор, съставен от пожарникари и юноши от Общински детски комплекс  към Община - Варна, които практикуват пожароприложен спорт в школа „Огнеборец“ към ОДК.
Тимът на РДПБЗН – Варна завоюва престижното четвърто място от 28 отбора в крайно класиране. Като основна заслуга за това имат служителите Михаил Иванов, Цветослав Давидов,  Александър Кючуков и момчетата от ОДК – Варна Калоян Нинов, Даниел Ташев, Кирил Николаев, Радостин Гърков и Борис Белев.
В индивидуалните дисциплини щурмова стълба и 100-метрова пътека с препятствия младия огнеборец Калоян Нинов подобри личните си постижения, същото направи Кирил Николаев в дисциплината щурмова стълба.
Доброто представяне на варненския отбор по ППС е резултат от отличното взаимодействие в учебно-тренировъчния процес между школа „Огнеборец“ – ОДК и СК ППС към РД ПБЗН – Варна.
За проявения висок спортен дух и доброто представяне, УС на СК по ППС – Варна взе решение да награди отбора с предметни награди.

09 окт 2020

Започва "Седмицата на пожарната безопасност" във Варна

График на предвидените мероприятия

В периода от 14-ти до 18 септември 2020 г.  традиционно ще се проведе „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември.
Mероприятията по повод „Седмица на пожарната безопасност” са насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от РДПБЗН – Варна. 
Планирани са множество събития сред които: дни на отворените врати и приемни за граждани; демонстративни занятия и учения в детски заведения в цялата област; провеждане на работни срещи с кметовете на населени места във Варна и региона.
В неделя (13 септември), от 17:00 до 19:00 часа, на входа на Морската градина във Варна, служители на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и доброволци от Община Варна ще направят демонстрация на работа със специализирана пожарна и спасителна техника.

Пълната програма на мероприятията можете да видите в прикачения файл към публикацията.

11 сеп 2020

Отбор на РДПБЗН - Варна спечели Републиканското първенство по плажен волейбол за служители на МВР

Турнирът се проведе в гр. Бяла в края на месец август

В края на месец август, в град Бяла, се проведе Републиканско първенство по плажен волейбол за служители на МВР.
Основни организатори на мероприятието бяха Спортната асоциация на МВР и Община Бяла. В надпреварата взеха участие 12 мъжки и 4 дамски двойки от ГДГП, ГДНП, СДВР, ОДМВР – Варна, ОДМВР – Русе,РДПБЗН – Бургас, РДПБЗН – Варна и РДПБЗН – Монтана.
Турнирът беше открит от директора на РДПБЗН – Варна комисар Тихомир Тотев и кмета на Община Бяла – г-н Пеньо Ненов.
При мъжете, след зрелищен финал първото място защитиха Милен Стоянов и Калоян Канев от РДПБЗН – Варна. Техни достойни опоненти бяха представителите на ОДМВР – Варна Диян Любомиров и Тихомир Пелов. В битката за бронза отново Христо Христов и Радослав Пенев от РДПБЗН – Варна надделяха над Андрей Николов и Никола Ковачевски от РДПБЗН – Бургас.
При жените първото място беше спечелено от двойката Мая Томова и Деница Петкова от ОД на МВР - Варна.
На тържествена церемония бяха връчени наградите от кмета на община Бяла г-н Ненов.
Благодарение на отличната организация, създадена от домакините, всички участници станаха съпричастни на едно спортно мероприятие, превърнало се в празник на приятелство и колегиалните отношения.

09 сеп 2020

Седма поредна титла за варненските пожарникари от Републиканското първенство по волейбол за служители на МВР

В периода от 28 юли до 30 юли  в град Смолян се проведе Републиканското първенство по волейбол за служители на МВР.
За седма поредна година варненските пожарникари, служители на РДПБЗН – Варна, под ръководството на главен инспектор Стоян Стоянов - началник на сектор ПСД в регионалната дирекция, завоюваха републиканската титла. Високата чест и гордост за пожарната донесоха състезателите в следния състав:
1.  мл. експ. Христо Атанасов Христов – началник на ДС в група ПСД на Трета РСПБЗН – Варна – капитан на отбора;
2.  мл. инсп. Стоян Павлов Господинов - пожарникар в сектор „ПБС Летище – Варна“;
3.  мл. инсп. Калоян Павлов Канев – старши пожарникар в РСПБЗН  Провадия;
4.  мл. инсп. Стоян Георгиев Йорданов – водач на специален автомобил, той и пожарникар в сектор „ПБС Летище – Варна“;
5.  мл. инсп. Драгомир Димчев Трайков – водач на специален автомобил, той и пожарникар в РСПБЗН  Долни Чифлик;
6.  мл. инсп. Милен Ивайлов Стоянов – водач на специален автомобил, той и пожарникар в РСПБЗН – Вълчи дол;
7.  мл. инсп. Йосиф Тодоров Стойков – ст. пожарникар в РСПБЗН - Провадия;
8.  мл. инсп. Димитър Георгиев Димитров - пожарникар в Трета РСПБЗН;
9.  мл. експ. Димитър Димов Иванов - КЕ в сектор „ПБС Летище – Варна“;
10. мл. експ. Павел Петков Топалски – ст. пожарникар в Първа РСПБЗН.


 

31 юли 2020

Какво да правим, когато ни настигне буря?

Съветите на РДПБЗН - Варна

КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО НИ НАСТИГНЕ БУРЯ?
- Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, постарайте се да застанете далеч от високи дървета и самотно стърчащи канари. При наличие на сух предмет, седнете върху него.
- Ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете, като плътно прилепите нозе. Наведете главата си надолу и притиснете колене до гърдите си. Със скръстени ръце обхванете глезените на краката. Дръжте се на разстояние от съседа си.
- Ако сте на колело, слезте от него. Не се хващайте и не дръжте метални предмети, те привличат гръмотевиците. Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрани от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения.
- Подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни. Не се подслонявайте близо или под надвиснали скални маси.
- Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн незабавно излезте от водата и се отдалечете. В случай че сте с лодка или сърф в морето бързо тръгнете към брега.
- Когато се намирате в къща или на работното място, трябва да изключите от мрежата телевизора, кабела от външната антена, компютъра, видеокасетофона и останалите електрически уреди. Затворете вратите и прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски врати, прозорци.
- По време на пътуване с кола приберете антената на колата. Ако падне гръм по време на движение, проверете гумите на колата, ако са обгорели, могат да се спукат.
- Незабавно легнете на земята, ако почувствате изтръпване на части от тялото в резултат на ел. напрежение.
- За защита от пряко попадане на мълнии се изграждат мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде периодично проверявана.
-  При градушка потърсете незабавно подслон, големите ледени късове могат да ви причинят травми и наранявания.

 

26 юни 2020