МВР

ОД Варна

 

Достъп до обществена информация

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна
адрес:9009 гр. Варна,  бул. „Сливница” № 159
телефон: 052 553 738
e-mail: [email protected]

 

Работно време на деловодството на РДПБЗН – Варна:
08:30 до 12:00 и 13:00 до 17:30

 

Бланка на заявление за достъп до обществена информация

 

Разходи при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя