МВР

ОД Варна

 

Актуална информация относно конкурси за работа в структури на Министерството на вътрешните работи

ИНФОРМАЦИЯ за СЛЕДВАЩИ ЕТАПИ, КЛАСИРАНЕ и ДРУГИ по обявените конкурси ТЪРСЕТЕ НА:
https://www.mvr.bg/dhr/конкурси-mainОБЯВА/15.03.2019 г.

Областна дирекция на МВР - Варна обявява начало на прием на документи по следните конкурси:

I. КОНКУРС обявен с МЗ № 8121К-6734/07.03.2019 г. за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на 15 вакантни младши изпълнителски длъжности „МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР“ ІІ-І степен, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- 10 (десет) вакантни длъжности в  Сектор „Пътна полиция“;

- 3 (три) вакантни длъжности в РУ – Девня;
- 2 (две) вакантни длъжности в РУ- Провадия  Участък – Дългопол.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
-  Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР или настоящи служители в МВР);
-   Да имат завършено средно образование;
-  Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В“ или по-висока.

II. КОНКУРС обявен с МЗ  № 8121К-6641/06.03.2019 г. за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на 14 вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“ (водач на патрулен автомобил), за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- 3 (три) вакантни длъжности в сектор „Специализирани полицейски сили“ Група “Специализирано подразделение за охрана на обществения ред“ (СИГМА);
- 2 (две) вакантни длъжности в Първо РУ – Варна;
- 3 (три) вакантни длъжности във Второ РУ – Варна;
- 4 (четири) вакантни длъжности в Трето РУ   – Варна;
– 2 (две) вакантни длъжности в Пето РУ – Златни пясъци.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
-  Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР или настоящи служители в МВР);
-   Да имат завършено средно образование;
-  Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В“ или по-висока за длъжностите „ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“ (водач на патрулен автомобил); 
- Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „А“ за длъжностите   „ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“ в Група “Специализирано подразделение за охрана на обществения ред“ (СИГМА).

Място за получаване и подаване на документи:
В административната сграда на Областна дирекция на МВР- Варна
(гр. Варна, ул. “Цар Калоян ” №2, )

Срок за подаване на документи за участие в конкурса:
Всеки работен ден от 16.03.2019г. до 04.04.2019г. /включително/ , 
от 09,30 часа до 12,00 часа.

За повече информация по конкурсите: - сектор “Човешки ресурси” при ОД на МВР- Варна,  тел. 052/  65-22-23;  052/ 65-22-16 и в интернет на адрес: http//www.dhr.mvr.bg/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------