МВР

ОД Русе

 

Районно управление - Сливо поле

 

Адрес : 7060, гр.Сливо поле, ул. "Панайот Волов" № 2

тел.: 08131/2249, 082/882553 - дежурен  или чрез ЕЕН – 112

 

Обслужва територията на Община гр.Сливо поле, с площ 276,5 кв.км, намираща се в североизточната част на Област Русе. На север територията граничи със р.Дунав по протежение на 24 км, където преминава държавната граница на Р България с Р Румъния. През обслужваната територия преминават следните пътни артерии: ГП II-21 Русе - Силистра - 21 км; III-2102 Сливо поле - Кубрат - 16 км и IV клас междуселищни общински пътища - 49 км. На тази територия се намират 11 населени места: гр. Сливо поле и селата Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Стамболово, Черешово и Юделник .

Основната дейност е предотвратяване и противодействие (в т.ч. разследване) на престъпността, опазване на обществения ред и работа по безопасност па движението - целяща опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и собствеността на юридическите лица .

В управлението се извършват следните административни услуги :

  • Издаване на Български лични документи (обикновени поръчки със срок за
  • Изпълнение 30 дни и бързи поръчки със срок за изпълнение 3 дни);
  • Регистрация на чужди граждани пребиваващи в Р България ;
  • Покани-декларации за посещение на чужди граждани в Р България ;
  • Издаване на разрешителни за съхранение и носене на оръжие (в това число и пневматично).

 

Дежурен в РУ - денонощно - тел. 08131 / 2249; 082 / 882553; ЕЕН тел.112

 

Приемни дни в РУ:

Началник РУ - сряда : 10-12.00 ч.; 14-16.00 ч. ;

 

Гише "Български лични документи" -

понеделник - петък : 08.30-12.00; 13.00-16.30 ч.;

 

Мл.ПИ "КОС" Веждет Халилов

понеделник : 09.00-11.45 ч.; 13.30-17.00 ч.; четвъртък : 09.00-11.45 ч.; 13.30-17.00 ч.

 

ПИ Станимир Стоянов с район:

територията на с. Борисово и с. Юделник.

приемна с.Борисово :

летен сезон - вторник - 16.00-18.00 ч. ;

зимен сезон - вторник - 16.00-18.00 ч. ;

приемна в кметството на с.Юделник :

летен сезон - понеделник - 08.00-11.00 ч. ; сряда - 17.00-19.00 ч. ;

зимен сезон - понеделник - 08.00-11.00 ч. ; сряда - 15.00-17.00 ч.

 

ПИ Динко Димов с район:

територията на с. Малко Враново, с. Черешово и с. Бабово, с. Бръшлен, с. Голямо Враново и с. Ряхово.

приемна с.М. Враново :

летен сезон - вторник - 16.00-18.00 ч. ;

зимен сезон - вторник - 16.00-18.00 ч. ;

приемна с.Черешово :

летен сезон - четвъртък - 16.00-18.00 ч. ;

зимен сезон - четвъртък - 14.00-16.00 ч..

 

Мл.ПИ Ваклин Милев

територията на кв. Сливица, гр. Сливо поле приемна гр.Сливо поле в РУ:

летен сезон - понеделник - 13.00-18.00 ч.;  петък-08.00-13.00 4.;

зимен сезон - понеделник - 13.00-17.00 ч.;  петък-09.00-13.00 ч. .

 

Мл.ПИ Илкяй Сабриев

територията на гр. Сливо поле приемна гр.Сливо поле в РУ :

летен сезон - понеделник - 17.00-19.00 ч.; петък - 10.00-12.00 ч. ;

зимен сезон - понеделник - 16.00-18.00 ч.; петък - 10.00-12.00 ч.

 

Мл.ПИ Боян Русев

територията на с.Кошарна и с. Стамболово, приемна в кметство с.Стамболово :

летен сезон - четвъртък - 16.00-18.00 ч. ;

зимен сезон - четвъртък - 13.00-16.00 ч.

 

приемна в кметство с.Кошарна :

летен сезон - вторник - 16.00-18.00 ч.;

зимен сезон - вторник - 13.00-15.00 ч.

 

Мл.ПИ Станимир Стоянов

територията на с. Юделник приемна в кметство с.Юделник :

летен сезон - понеделник - 08.00-11.00 ч.;сряда - 17.00-19.00 ч. ;

зимен сезон - понеделник - 08.00-11.00 ч.; сряда - 15.00-17.00 ч.

 

Мл.ПИ Йордан Йорданов

територията на с. Ряхово,  приемна в кметство с.Ряхово :

летен сезон - понеделник - 13.00-18.00 ч. ;петък-08.00-13.00 4. ;

зимен сезон - понеделник - 13.00-17.00 ч.; петък-09.00-13.00ч..

 

Мл.ПИ Борис Симеонов

територията на с. Бабово и с. Бръшлен, приемна в кметство с.Бабово :

летен сезон - четвъртък - 16.00-18.00 ч.;

зимен сезон - четвъртък - 13.00-16.00 ч. .

приемна в кметство с.Бръшлен :

летен сезон - вторник - 16.00-18.00 ч. ;

зимен сезон - вторник - 13.00-15.00 ч..

 

Мл.ПИ Нурхан Хакъ

територията на с. Голямо Враново, приемна в кметство с.Голямо Враново :

летен сезон - понеделник - 17.00-19.00 ч. ; петък - 10.00-12.00 ч.;

зимен сезон - понеделник - 16.00-18.00 ч. ; петък - 10.00-12.00 ч.

 

Мл.ПИ Стефан Петков

територията на с. Малко Враново, приемна в кметство с. Малко Враново :

летен сезон - понеделник - 17.00-19.00 ч.;петък - 10.00-12.00 ч.;

зимен сезон - понеделник - 16.00-18.00 ч.; петък - 10.00-12.00ч. .