МВР

ОД Разград

 

Началник РУ "Полиция"-Кубрат

JJordanov 

 

Главен инспектор Йордан Стоянов Йорданов е роден на 28.10.1989 г. Висшето си образование е завършил в Академията на МВР. През 2017 година се дипломира и с магистърска степен "Право".

Постъпва в системата през 2012 г. като разузнавач в сектор „БОП” - Разград. През 2014 г. става разузнавач в група „Криминална полиция” в РУ-Исперих, а през 2015 г. се прехвърля на длъжност „полицейски инспектор” в РУ-Кубрат. От 13.11.2018 г. отново е разузнавач в „Криминална полиция” в РУ-Кубрат.

Считано от 20.04.2021 година със заповед на Министъра на вътрешните работи е временно преназначен на ръководна длъжност „Началник ІІ степен на РУ-Кубрат".

Приемно време: вторник 14.00 – 16.00ч.

Тел. за връзка: (0848) 7-23-30