МВР

ОД Видин

 

Статистически данни

Статистически данни за състоянеито на престъпността за периода 01.01 - 31.12.2020 г.

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01 - 30.06.2020 г.

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01 - 31.12.2019 г.

Статистичести данни за състоянието на престъпността за периода 01.01 - 30.06.2019 г.

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01 - 31.12.2018 г.

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01 - 30.06.2018 г.

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01 - 31.12.2017 г.

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01 - 30.06.2017 г.

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01. - 31.12.2016 г. (.xls)

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01. - 30.06.2016 г. (.xls)

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.07. - 31.12.2015 г. (.xls)

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01. - 30.06.2015 г. (.xls)

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.-31.05.2015 г. (.xls)

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.07.-31.12.2014 г. (.xls)

Статистически данни  за състоянието на престъпността за периода 01.01.-31.08.2014 г. (.xls)