МВР

ОД Видин

 

Районно управление - Кула

 

 

Бисер Кацов - началник група "Охранителна полиция" в РУ-Кула
приемно време: понеделник от 10.00 до 12.00 часа и сряда от 16.00 до 17.00 часа

РАЙОН КУЛА - включва административните граници на община Кула с населените места - гр.Кула, селата Цар Петрово, Тополовец, Чичил, Големаново, Полетковци, Извор махала, Старопатица, Коста Перчово и прилежащите им землища. 
Полицейски инспектор Светослав Георгиев
Младши полицейски инспектор Илиян Илиев
Младши полицейски инспектор Станислав Стаменов
Младши полицейски инспектор Николай Нинов
телефони за контакт: 0938/322-31; 0938/322-32; 094/694945

РАЙОН ГРАМАДА - включва административните граници на община Грамада с населените места - гр.Грамада, селата Тошевци, Водна, Срацимир, Бранковци, Бояново, Милчина лъка, Медешевци и прилежащите им землища.
Младши полицейски инспектор Елена Станева
Младши полицейски инспектор Любомир Костов
телефони за контакт: 0938/322-31; 0938/322-32

РАЙОН МАКРЕШ - включва административните граници на община Макрещ с населените места - селата  Макреш, Вълчек, Толовица, Цар Шишманово, Киреево, Раковица, Подгоре и прилежащите им землища.
Полицейски инспектор Цветомир Павлов
Младши полицейски инспектор Николай Велков
Младши полицейски инспектор Цветан Иванов
тел. за контакт: 0938/322-31; 0938/322-32; 09339/220

РАЙОН БОЙНИЦА - включва административните граници на община Бойница с населените места - селата Бойница, Раброво, Каниц, Шипикова махала, Периловец, Бориловец, Шишенци, Градскови колиби и прилежащите им землища.
Младши полицейски инспектор Николай Неделков
Младши полицейски инспектор Емил Петков
тел. за контакт: 0938/322-31; 0938/322-32; 094/694909; 09333/208