МВР

ОД Видин

 

История

Видинската пожарна служба е създадена броени дни след подписването на Санстефанския мирен договор. На 31 март 1878г. в освободения Видин 50 представители на всички еснафи избират първите общински съветници и кмет на града. Първенците вече имат идеи за управлението на Видин и на същата дата с “Протокол № 1 на Видински Общински Съветъ” приемат важни решения. Едно от тях гласи: “Да се назначат пожарникари за предпазване на града от пожари”. Поставено е началото на организирано противопожарно дело. От Освобождението до началото на ХХ век, Видинският общински съвет предприема редица мерки за организационното и материално-техническо обезпечаване на пожарната команда. Купена е огнегасителна машина “Анхилаторъ” и допълнителни подръчни уреди. Изпратени са първите двама пожарникари за обучение в организирания в София първи курс за пожарни командири. През годините настъпват много промени в организацията, обучението и техниката, с която работят видинските огнеборци, но духа и мъжеството, с които се изправят срещу огъня са същите, както на първите ревностни дейци на пожарното дело.

През м.март 2005г. в сградата на РСПБЗН–Видин е подредена музейна сбирка, представяща историята на службата от създаването и до наши дни. Тя съдържа факсимилета на Протоколи от заседания на Видинския градски общински съвет и Заповеди на кмета на Видинска община след Освобождението, с които са взети важни решения за организационното укрепване и техническо оборудване на пожарната команда. Направени са ретроспективи на сградите, в които се е помещавала Видинската пожарна през годините, представено е униформеното и бойно облекло от началото на ХХ-ти век до наши дни.В сбирката е изложена и ръчна бутална помпа, използвана за пожарогасене от Видинската доброволна пожароспасителна дружина “Спаситель”, създадена през 1930 година. Специален раздел е посветен на загиналия при изпълнение на служебните си задължения през август 2004 година служител от РСПАБ–Видин – мл. л-т Огнян Борисов Иванов.