МВР

ОД Видин

 

За областта

 

Област Видин е разположена в северозападния край на Република България на площ от 3 033 кв.км.

На североизток областта граничи с Румъния, като границата преминава по река Дунав. На запад граничи със Сърбия, като по-голямата част от границата минава по главния старопланински вододел, а участък от около 15 км. - по долното течение на река Тимок до вливането й в река Дунав. На югоизток област Видин граничи с област Монтана.

Най-северна точка на областта е устието на река Тимок. Тя е и най-северната точка на България. Другите са в рида Връшка чука на запад, билото на Стара планина на юг и околностите на село Динково на изток.

По държавната граница има три ГКПП – Връшка чука, Брегово и Дунав мост 2 (Видин-Калафат).

През територията на областта преминава Главен път Е-79, свързващ Република България със Западна Европа. Дължината на пътната мрежа е 583 км.

Област Видин обхваща 11 общини, включващи седем града и 135 села, а населението й наброява 101 018 жители (към 01.02.2011 г.). Най-голяма по численост на населението е община Видин с 63 257 жители. В областния град живеят 48 071 души.

 

На територията на област Видин са разположени 56 недвижими паметници на културата - археологически обекти от античността и средновековието, църкви и джамии от ХV–ХІХ век, както и сгради от периода 1880 – 1925г.

В град Видин се намират крепостта “Баба Вида”, турският конак “Колука”, джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу, Кръстата казарма, църквата “Св. Панталеймон”, Еврейската синагога и др.

Сред природните забележителности в областта са Белоградчишките скали и пещерата “Магура”. На територията на област Видин има три защитени местности - Връшка чука (с.Извор махала), Раковишки манастир (с.Раковица) и Липака (с.Милчина лъка). Тук се намира един от 16-те биосферни резервати в България - Чупрене.