МВР

ОД Видин

 

За областта

 

Област Видин е разположена в северозападния край на Република България на площ от 3 033 кв.км.

На североизток областта граничи с Румъния, като границата преминава по река Дунав. На запад граничи със Сърбия, като по-голямата част от границата минава по главния старопланински вододел, а участък от около 15 км. - по долното течение на река Тимок до вливането й в река Дунав. На югоизток област Видин граничи с област Монтана.

Най-северна точка на областта е устието на река Тимок. Тя е и най-северната точка на България. Другите са в рида Връшка чука на запад, билото на Стара планина на юг и околностите на село Динково на изток.

По държавната граница има три ГКПП – Дунав мост 2 (Видин-Калафат), Връшка чука и Брегово.

През територията на област Видин преминава Главен път Е-79, свързващ Република България със Западна Европа. Дължината на пътната мрежа е 583 км.

Територията на областта включва 11 общини (Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене), седем града и 135 села. 
По данни на Националния статистически институт към месец декември 2018 г. населението на област Видин наброява 84 865 жители.

На територията на област Видин са разположени 56 недвижими паметници на културата - археологически обекти от античността и средновековието, църкви и джамии от ХV–ХІХ век, както и сгради от периода 1880 – 1925г.

В град Видин се намират крепостта “Баба Вида”, катедралната църква на Видинската епархия "Св.вмчк Димитър Солунски", църквите "Св.Петка" и "Св.Панталеймон", джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу, турският конак “Колука”, Кръстата казарма, Еврейската синагога и др.

Сред природните забележителности в областта са Белоградчишките скали, пещерите “Магура” и "Венеца". На територията на област Видин има три защитени местности - Връшка чука (с.Извор махала), Раковишки манастир (с.Раковица) и Липака (с.Милчина лъка). Тук се намира един от 16-те биосферни резервати в България - Чупрене.