МВР

ОД Видин

 

Районни управления

Vidin_Oblast_map

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ВИДИН

п.к. 3700, ул.”Широка” №1, тел. 094/ 600-166

тел. 094/ 600-065

главен инспектор Мирослав Милков - началник

приемно време: вторник от 13.30 до 16 часа

Районното управление – Видин обслужва териториите на общините Видин, Брегово, Ново село и част от община Димово.

 

Участък "Полиция" – кв.Нов път

тел. 094/ 694-395 - началник

приемено време: четвъртък - 10.00 до 12.00 часа

Участък "Полиция" – кв."Нов път" обслужва видинския кв."Нов път" с прилежащите територии, селата Новоселци, Слана бара и прилежащите им землища.

 

Участък "Полиция" – гр.Брегово

п.к.3790, ул."Ленин" №22

тел. 094/ 694 - 447

старши инспектор Ивайло Каменов - началник

приемено време: четвъртък - 10.00 до 12.00 часа

Участък "Полиция" – гр.Брегово обслужва територията на община Брегово.

 

Участък "Полиция" – с.Арчар

п.к.3770, тел. 09317/ 23-00

старши инспектор Деян Цолов - началник

приемно време: вторник - 10.00 до 12.00 часа

Участък "Полиция" – с.Арчар обслужва 15 села и един град – Дунавци. Шест от селата – Арчар, Държаница, Мали Дреновец, Септемврийци, Ярловица и Владиченци са от община Димово, останалите са от община Видин.

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – БЕЛОГРАДЧИК

п.к.3900, пл.”Възраждане” №3, тел. 0936/ 533-30, 0936/ 532-41

главен инспектор Олег Иванов - началник

приемно време: сряда от 09.00 до 12.00 часа

Районното управление – Белоградчик обслужва територията на общините Белоградчик, Чупрене, Ружинци и Димово.

Участък "Полиция" – с.Ружинци

п.к.3930, тел. 09324/ 21-66

приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 часа

Участък "Полиция" – с.Ружинци обслужва територията на община Ружинци.

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – КУЛА

п.к.3800, ул.”Възраждане” №36, тел. 0938/ 322-31, 322-32

главен инспектор Мирослав Мирославов - началник

приемно време: вторник от 10.00 до 12.00 часа и четвъртък от 16.00 до 17.00 часа

Районното управление – Кула обслужва територията на общините Кула, Грамада, Макреш и Бойница.