МВР

ОД Видин

 

Структура

 

LOGO_PBZN-VD

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ

“ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-ВИДИН

В изпълнение на задачите си РДПБЗН – Видин осъществява пожарогасителна и спасителна дейност, държавен противопожарен контрол, контрол по ЗЗБ и превенция. РДПБЗН издава сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност, дава становища за съответствие на инвестиционни проекти, строежи и обекти с правилата и нормите за пожарна безопасност. Осъществява разрешителна и контролна дейност на търговците, осъществяващи дейности по пожарна безопасност, както и контролна дейност върху продуктите за пожарогасене. Приоритет в дейността на дирекцията е повишаване на знанията и уменията на подрастващите за формиране на умения и навици за правилна реакция при бедствия, чрез развитието на движението Младежки противопожарни отряди „Млад огнеборец”, провеждането на Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” и конкурса за детска рисунка “С очите си видях бедата”.

 

Адрес: гр.Видин, Южна промишлена зона /сграда на КАТ/

e-mail: [email protected]

Деловодство на РДПБЗН-Видин

Работно време: от 08:30  до 17:30

Телефон за връзка: 094 694 489, 094 694 456

Оперативен център: 112; 094 600-016; 0885 452166

e-mail: [email protected]

Директор на РД ПБЗН-Видин
комисар Стилиян Пешев
п
риемно време: всеки понеделник от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Телефони за връзка: 094 600-064


Началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейности":

главен инспектор Пано Панов

Приемно време: всеки петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Телефон за връзка: 094 694-473


Началник на сектор „Превантивна и контролна дейност”:
главен инспектор Георги Георгиев

Адрес: пл."Бдинци", №2, ет.2

Приемно време: всеки петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Телефон за връзка: 094 694-471


Началник на сектор "Административен"
Славейко Вражиторов
Приемно време: всеки петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефон за връзка: 094 694 493

Структурна схема на РДПБЗН Видин

 

РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-ВИДИН

обслужва областния град и общините Видин, Брегово, Ново село и част от общ. Димово.

Адрес: Южна промишлена зона /пред ТЕЦ-Видин/

Деловодство на РСПБЗН-Видин

Работно време: от 08:30 до 17:30
Телефон за връзка: 094 694 498

Дежурен: 094 600 016; 0885 452166

e-mail: [email protected]

Началник: главен инспектор Димчо Горанов

Приемно време: всеки понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Телефони за връзка: 094 694-474; 094 600 016.

Участък ”ПБЗН” гр. Брегово към РСПБЗН-Видин

Адрес: ул.”Ленин” № 25

Дежурен: 09312 24-26; 0885 618423

 

РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-БЕЛОГРАДЧИК

обслужва общините Белоградчик, Ружинци, Чупрене и част от общ. Димово.

Адрес: ул.”Алеко Константинов” № 6 (до “Електроразпределение”)

Деловодство на РСПБЗН-Белоградчик

Работно време: от 08:30 до  17:30

Дежурен: 0936 531-64; 094 694834; 089 3646953

e-mail: [email protected]

Началник: главен инспектор Пламен Петров

Приемно време: всеки понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Телефон за връзка: 0936 531-64, 094 694831

Участък ”ПБЗН” гара Орешец към РСПБЗН-Белоградчик

Адрес: ул. „Втора” № 9

Дежурен: 112; 089 3646954

 

РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-КУЛА

обслужва общините Кула, Грамада, Макреш и Бойница.

Адрес: Промишлена зона (шосе за с. Бойница)

Деловодство на РСПБЗН-Кула

Работно време: от 08:30 до  17:30

Дежурен: 0938 331-11; 0884 975173; 094 694934

e-mail: [email protected]

Началник: главен инспектор Лъчезар Цеков

Приемно време: всеки понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Телефон за връзка: 094 694932