МВР

ОД Видин

 

Полезна информация

Нови бланки, покани и декларации за частни и бизнес посещения

Информация и бланки – образци на покани

1.Поканата-декларация, изготвена от физическо лице за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел частно посещение на чужденец в Република България, се изготвя по образец, съгласно приложение № 3, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

1.1. декларация за имотно състояние на канещото лице;

1.2. удостоверение за доходи, издадено от местоработата на канещото лице, или копие от данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

2.Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец, съгласно приложение № 4, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

2.1. документи за актуалното състояние, като: удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди подаване на заявлението;

2.2. копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

3.Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец, съгласно приложение № 5, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

3.1. удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено от съответния окръжен съд (със срок на валидност до 3 месеца);

3.2. копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на юридическото лице.

4.Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец образец, съгласно приложение № 6, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

4.1. сертификат за актуално състояние на представителството, издадено от Българската търговско-промишлена палата (със срок на валидност до 3 месеца);

4.2. копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

5.За заверка на поканите-декларации по ал. 2 - 5 се заплаща такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, а именно:

За заверка на покана – декларация за частно посещение /Приложение №3/– 10лв.

За заверка на покана – декларация за бизнес посещение /Приложение №4, 5 и 6/ - 20 лв.

19 сеп 2014

Основни правила за безопасно поведение при обилни валежи и при гръмотевични бури

Как да действаме при наводнение:

Специалистите от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” съветват при възникване на наводнение незабавно да бъде подаден сигнал на тел. 112. На оператора трябва да съобщим име, адрес и друга информация свързана с бедствието.

Ако не разполагаме с телефон, трябва да предупредим за опасността в общината или в кметството на най-близкото населено място, както и да уведомим нашите близки, съседи и колеги.

Ако се намираме у дома, трябва незабавно да изключим газта и електричеството и да поставим на възможно най-високото място всички по-ценни предмети.

Добре е да имаме предварително приготвена „чанта за оцеляване”, която да съдържа вода, консервирана храна, фенерче, ножовка, съдийска свирка, лични документи общи и специфични лекарствени препарати.

Когато не сме в състояние да се евакуираме от сградата, за да защитим живота си е добре да се преместим на най-горните етажи или на покрива. За местонахождението си трябва да съобщим на тел. 112 или да известим близките и приятелите си. При невъзможност за евакуиране на животните, които отглеждаме, е желателно да отворим вратите на помещенията, в които са затворени.

Ако водната стихия ни завари извън дома и се намираме близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно трябва да се отдалечим и да застанем на най-близкото възвишение. Експертите съветват да не се застава под/над мостове, подлези, надлези и други обекти. Не трябва да се пресичат бързо течащи и залети площи, освен ако сме сигурни, че водата е до коленете ни. При предприемане на подобни действия е добре да има подсигуряване с помощно въже.

Водата от наводнените водоизточници е негодна за консумация. При пътуване с МПС е препоръчително да се спре на възможно най-високото и безопасно място и да се изчака спадането на нивото на водата. Спасителите са категорични, че не бива да се спираме на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.

Правила за поведение при гръмотевични бури

Ако сте вкъщи или на работното място, трябва да изключите от мрежата телевизора, кабела от външната антена, компютъра, видеокасетофона и останалите електрически уреди. Затворете вратите и прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски врати, прозорци.

Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, постарайте се да застанете далеч от високи дървета и самотно стърчащи канари. Ако наблизо има сух предмет, седнете върху него.

Ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете, като плътно прилепите нозе. Наведете главата си надолу и притиснете колене до гърдите си. Със скръстени ръце обхванете глезените на краката. Дръжте се на разстояние от съседа си.

Ако сте на колело, слезте от него. Не се хващайте и не дръжте метални предмети, те привличат гръмотевиците. Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрани от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения.

Сред природата подходящи места за подслоняване са пещерите. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни. Не се подслонявайте близо или под надвиснали скални маси.
Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн незабавно излезте от водата и се отдалечете. В случай че сте с лодка или сърф в морето бързо тръгнете към брега.

23 юли 2014

Основни "сценарии", които използват извършителите на измами

„СПЕШНА ОПЕРАЦИЯ”

На стационарния Ви телефон се чува плачещ глас, оставя впечатление че е на Ваш близък или роднина. След това мъж се представя за лекар и Ви съобщава, че ваш близък е пострадал и е необходима спешна операция, за която е нужна голяма сума. Обяснява Ви се, че в противен случай ще последват усложнения и трайни увреждания. Мнимият лекар непрекъснато говори, не Ви оставя да задавате много въпроси и не Ви дава възможност да затворите телефона. Следва бърза уговорка да предадете на трето лица (напр. санитар) парите, с които разполагате. На мястото на срещата идва човек, който заявява, че е изпратен доктора или се представя за санитар, много бързо отнема от ръцете Ви приготвената сума, а понякога дори Ви дава да говорите по мобилния му телефон с „лекаря”, за да Ви увери, че на него трябва да предадете парите.

КАК ДА РЕАГИРАТЕ

Веднага позвънете на тел. 112 (избира се безплатно).

Свържете се с близки, роднини, съседи. Не се съгласявайте да давате никакви пари на ръка, не съобщавайте лични данни (име, ЕГН или адрес) или банкови сметки.

 “ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИЯ”

На домашния си телефон получавате обаждане, че Ваш близък (син, внук, племенник) е задържан в полицията, защото е предизвикал катастрофа, при която е загинал възрастен човек или дете. Дават Ви телефонен номер, за да се свържете с  “полицай”, “следовател” или “адвокат”, който потвърждава, че Вашият роднина е задържан. Обещава да “уреди освобождаването му” ако заплатите определена сума. Предупреждава Ви да не се обаждате на никого, “за да не развалите работата”. Определя Ви среща за предаване на сумата. Възможно е и да поиска да закупите ваучери за мобилни телефони и да им издиктувате кодовете, за да се свърже и „за да се разбере с прокурора или съдията”.

КАК ДА РЕАГИРАТЕ

Веднага позвънете на тел. 112 (избира се безплатно), за да проверите дали има такава катастрофа и дали Вашият роднина наистина е задържан. Свържете се с близките си. Не се съгласявайте да давате никакви пари на ръка – гаранциите се заплащат по банков път.

 „ПЕЧАЛБА ОТ ТОМБОЛА ИЛИ ТЕЛЕВИЗИОННА ИГРА”

На мобилния Ви телефон се обажда енергичен глас, който се представя за служител на мобилен оператор. Информира Ви, че сте спечелили голяма парична награда (няколко хиляди лева) или че сте определен за участие в томбола или лотария между неговата телекомуникационна компания и известни вериги магазини за черна и бяла техника. За да получите печалбата, Вие трябва да закупите ваучер за предплатена услуга към съответния оператор и да издиктувате кодовете за активиране на представителя на компанията. Обещаните награди са различни, в зависимост от стойността на закупения от Вас ваучер: с ваучер до 40 лв. може да спечелите 500 лв., мобилен телефон, микровълнова фурна; ваучер от 60 до 120 лева Ви дава шанс да играете за пералня, съдомиялна машина или климатик; а срещу закупен ваучер за над 120-130 лева получавате достъп до третото ниво на играта, където и наградите са най-привлекателни - плазмен телевизор, 7-дневна почивка в черноморски курорт, преносим компютър и т.н. След като закупите ваучерите и продиктувате кодовете им за активиране, контактите с Вас се прекратяват. Ако сте служител на фирма, извършваща продажба на електронни ваучери за зареждане на СИМ-карти на мобилни оператори, и с Вас се свърже лице, преставящо се за служител на някой от мобилните оператори, което Ви обяснява, че поради възникнал проблем е необходимо да му бъдат продиктувани баркодовете на наличните в магазина ваучери, имайте предвид, че се касае за поредния случай на модифицирана схема на телефонна измама. Преди да предприемете някакви действия се свържете с представител на мобилния оператор, предоставен Ви за контакт.

КАК ДА РЕАГИРАТЕ

Препоръчваме Ви да не участвате в никакви форми на игри и договорки, предполагащи закупуване на ваучери и диктуване на кодовете за активирането им на лица, които не познавате лично, независимо за какви се представят. 
В случай обаче, че се включите в някаква форма на игра, следва да имате предвид, че с диктуването на кодове за активиране на ваучер няма да си осигурите обещаната или очакваната печалба, а ще бъдете поредната жертва на телефонните измамници. Не участвайте в никакви форми на улични игри. Откажете любезно и когато сте на безопасно разстояние, позвънете на тел.112.

Други типични видове измами

„БАЕНЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА МАГИЯ”

Извършват се от жени, обикновено възрастна и млада, които обикалят по домовете под предлог, че търсят да купят стари дрехи, вещи или хранителни продукти. В хода на разговора казват, че на собственика на жилището или на негов роднина е направена магия и те могат да я развалят. За да се развали магията, обикновено искат да им се предостави сума пари или златни накити, на които да баят. В процеса на “разваляне на магията” завиват парите или златните накити в кърпа (за по-убедително, заедно с техни лични пари или злато) и казват, че кърпата не трябва да се отвързва продължително време – от 2 часа до едно денонощие. При това с ловкост заменят кърпата със златото с друга, подобна, в която обикновено има завити изрезки от вестници, пакетчета носни кърпи, метални гайки или други. Заявяват, че след определеното време ще дойдат да приберат личното си злато и пари и си тръгват. (Възможни са вариации)

“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ” и “РЕМОНТ НА ЖИЛИЩЕ ПО ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Тези престъпления започват като измами и се довършват като кражби.
Измамниците, обикновено двама, намират възрастни хора, въвеждат ги в заблуждение, че са социални работници или общински служители, които могат да съдействат за увеличаване на пенсията или извършване на ремонт на жилището по европейска програма. По време на разговора искат от потърпевшия да плати малка сума пари за изготвяне на документите или да покаже известна сума пари - между 1000 и 2000 лв. за участие в ремонта. 
След като видят мястото, откъдето възрастният човек взема парите, единият от измамниците отвлича вниманието му (обикновено иска да пие вода или да използва тоалетната), а през това време другият извършва кражба. (Възможни са вариации)

“НАЕМАНЕ НА КВАРТИРА”

Тези престъпления започват като измами и се довършват като кражби.
Измамникът, обикновено един, се свърза с възрастни хора, публикували обяви, че дават квартира под наем. Посещава адреса и извършва оглед на квартирата в присъствието на собственика. Заявява, че квартирата му е харесала и ще я наеме, както и че трябва да отиде да си вземе багажа от таксито, което го чака пред входа. Показва банкнота от 100 лв. на собственика и го моли да му развали пари, защото няма дребни, за да плати на таксиметровия шофьор. След като види мястото, на което възрастният човек държи парите си, отвлича вниманието му като иска да пие вода или да използва тоалетната, а през това време извършва кражба. (Възможни са вариации)

“ЗАЕМ НА ПОЗНАТ”

На улицата Ви спира усмихнат младеж, който Ви изглежда познат. Успява да Ви убеди, че е син или внук на Ваш съсед. След приятен разговор Ви споделя, че не му достига неголяма сума (около 50 лв.), за да доплати някакво задължение (например ремонт на автомобил). Моли да му услужите, а той после ще Ви закара до вкъщи и ще Ви върне парите. Посочва колата си, пред която трябва да изчакате, докато той се разплати. Взема парите и не се връща. 

КАК ДА РЕАГИРАТЕ

Не давайте пари назаем, без документ и свидетели или без поне да сте записали данните от документа за самоличност на „познатия”.

Ако въпреки предпазните мерки, станете жертва на измама по описаните схеми, незабавно се обадете на тел. 112 - избира се безплатно от всички телефони.

09 апр 2013

Покани – декларации за частни и бизнес посещения

Информация и бланки – образци на покани

1.Поканата-декларация, изготвена от физическо лице за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел частно посещение на чужденец в Република България, се изготвя по образец, съгласно приложение № 3, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

1.1. декларация за имотно състояние на канещото лице;

1.2. удостоверение за доходи, издадено от местоработата на канещото лице, или копие от данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

2.Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец, съгласно приложение № 4, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

2.1. документи за актуалното състояние, като: удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди подаване на заявлението;

2.2. копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

3.Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец, съгласно приложение № 5, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

3.1. удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено от съответния окръжен съд (със срок на валидност до 3 месеца);

3.2. копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на юридическото лице.

4.Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец образец, съгласно приложение № 6, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

4.1. сертификат за актуално състояние на представителството, издадено от Българската търговско-промишлена палата (със срок на валидност до 3 месеца);

4.2. копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

5.За заверка на поканите-декларации по ал. 2 - 5 се заплаща такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, а именно:

За заверка на покана – декларация за частно посещение /Приложение №3/– 10лв.

За заверка на покана – декларация за бизнес посещение /Приложение №4, 5 и 6/ - 20 лв.

13 фев 2013

Акция на полицията: “Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!”

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ
за опазване на децата и юношите в пътното движение през пролетно-летния период

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ВОДАЧИТЕ

1. Никога не забравяйте, че детето, намиращо се в нашето полезрение на и край платното, във всеки момент представлява сериозна опасност и предпоставка за злополука. Детето не е “малък възрастен” и не можем да очакваме от него логично и адекватно поведение. То е подвластно на своите емоции в играта и предприема импулсивно действия, без оглед на безопасността си. Още при забелязване на деца на и край платното следва да се подготвим за евентуална изненада: да отнемем газта, да намалим скоростта с готовност за спиране или спасителна маневра. Често, дори и да стои спокойно на тротоара и да гледа към нашия автомобил, детето се втурва нелогично на платното като попада в „опасната зона” пред автомобила. Не са рядкост и случаите, когато детето изскубва ръката си от тази на възрастния, който го води, и тичешком излиза на платното.

2. В населено място, особено по оживени улици с търговски обекти и интензивно пешеходно движение и ограничена от паркирани автомобили видимост, се движете със скорост и под максимално разрешената, с готовност за реагиране при внезапна поява на дете - пеш, на велосипед, със скейтборд или ролкови кънки. Пресичайки внезапно между паркирани автомобили, малкото дете, поради ниския си ръст, е невидимо за вас и внезапно се появява в “опасната зона” пред автомобила.

3. Непрекъснато прогнозирайте при шофиране в населено място откъде може да ви изненада дете с внезапно пресичане на платното. Характерни места, където това често се случва, са спирките на обществения транспорт, сигнализираните пешеходни пътеки, оживените централни улици, с колони паркирани автомобили отстрани; отсечки, преминаващи покрай паркове и градинки. Опасността е по-голяма, ако участъкът позволява по-голяма средна скорост - булевард, улица с по-широко платно. При наличие на симптоми за поява на деца на платното, поддържайте и по тези трасета по-ниска скорост.

4. Ако от порта на дворна ограда изскочи дете и, без да се огледа, притича през платното, бъдете нащрек и веднага намалете скоростта, защото след него би трябвало да очаквате излизане на друго дете, участващо в гоненицата.

5. Търкулналата се на платното топка иззад оградата на къщата е сигнал, че след нея веднага ще изтича дете. Бъдете готови за спиране.

6. Ако от двете страни на платното на банкета или тротоара има деца, които разговарят отдалече, бъдете в готовност за спиране, тъй като е голяма вероятността някое от децата да се втурне през платното към другите.

7. Когато дете стои на тротоара или пред пешеходната пътека, предвидливо намалете скоростта и се опитайте да осъществите визуален контакт с него, т.е. да се убедите, че детето е възприело вашия автомобил. Но дори и това не е достатъчно, за да сте спокойни, когато преминавате покрай него. Дори и да е обърнало главата си към автомобила ви, още не е сигурно дали то ще остане на мястото си или ще излезе внезапно на платното.

8. Ако в населено място застигате група деца, които вървят отдясно по платното, с гръб към вашия автомобил, намалете скоростта. Трябва да се убедите, че те са възприели приближаването на автомобила ви. Подайте къс сигнал с клаксона, за да съобщите за приближаването си. Ако децата не реагират, повторете. Ако едно от тях обърне глава и види автомобила ви, това още не означава, че и останалите са го възприели . В последния момент някое от децата може да изтича наляво на платното пред автомобила.

9. Ако забележите дете, което се кани да пресече улицата по пешеходна пътека, но се колебае дали да навлезе на платното, виждайки приближаващия ви автомобил, и дори прави крачка и се връща отново, по-добре намалете скоростта, спрете и му дайте знак с ръка да пресече спокойно. Защото не може да сте сигурни дали то няма да се втурне в последния момент на платното тичешком. Не забравяйте, че много от децата са убедени погрешно, че на пешеходна пътека имат пълно предимство и поради това са склонни внезапно да излязат на платното, с измамна сигурност, че шофьорът ще спре на всяка цена и ще ги предпази.

10. Децата нелогично се плашат повече от по-големите, товарни автомобили, макар че са по-бавни, а не толкова от леките, които всъщност са по-опасни, защото се движат с по-голяма скорост. Ако сте зад волана на лек автомобил, вие сте в по-голям риск да блъснете дете. Вероятността то да предприеме внезапно пресичане пред вашия автомобил е по-голяма. Затова компенсирайте тази опасност с по-ниска скорост.

11. Когато решавате да спрете и да пропуснете дете да пресече по пешеходната пътека, непременно погледнете на огледалото за обратно виждане дали в този момент зад вас в съседната лента не приближава с висока скорост друг автомобил, чийто шофьор е решил да ви изпревари. Той не би видял детето, което пресича пред вашия автомобил и би го блъснал, след като то се появи внезапно в опасната зона на неговия автомобил.

12. В населено място по лентата за насрещно движение в обратна посока се движи товарен автомобил, с който предстои да се разминете. Същевременно, макар и не на толкова близко разстояние, виждате дете, което гледа към товарния автомобил и го изчаква да премине, за да пресече улицата. Вниманието му изцяло е насочено към товарния автомобил и затова не възприема вашия, който приближава от другата посока. Намалете скоростта, защото веднага след преминаването на товарния автомобил, детето ще се втурне да пресича и ще излезе пред вашия в опасната зона.

13. Повишена е опасността от блъскане на внезапно пресичащи деца на местата за почивка извън селищата. Много често някои спират автомобила от едната страна, после пресичат към заведенията и магазините от другата страна на пътя. Преминавайте бавно и предпазливо покрай тези места. Често се случва от семейството от другата страна да са пресекли бащата, майката и едното дете, а другото да се стреми да ги догони. В такъв момент то изтичва на платното без да се огледа.

14. При застигане на деца на велосипеди (които обикновено не се движат едно зад друго, а в група) намалете скоростта значително и ги заобиколете на възможно най-голяма странична дистанция в очакване някое от тях да направи внезапно завой наляво към автомобила ви. Бъдете много предпазливи към деца, които се возят по две на един велосипед. Те са много нестабилни върху велосипеда, трудно пазят равновесие и не следват права линия, спират трудно и на дълго разстояние, може да паднат пред вашия автомобил, когато ги заобикаляте.

15. В малките градчета и селата много често може да срещнете каруца, управлявана от дете или юноша. Бъдете много предпазливи. Макар каруцата да е спряла на кръстовището и да изглежда, че ще зачете вашето предимство, очаквайте тя да потегли неочаквано и да затвори пътя ви. При изпреварване заобиколете каруцата на най-голяма възможна странична дистанция, тъй като е голяма вероятността тя да направи внезапно завой наляво.

16. В населените места и близо до тях често се срещат юноши на мотопеди и мотоциклети, най-често стари, технически неизправни. Юношите, които ги карат, са в повечето случаи неправоспособни, без предпазни каски. Те могат да предприемат най-неочаквани маневри: да не спрат и пропуснат автомобила ви, когато излизат от страничен път без предимство; да направят неочаквано завой наляво, когато ги наближавате, с намерение да ги изпреварите. Заобикаляйте ги със скорост, която е разчетена на всички очаквани изненадващи действия от тяхна страна.

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

17. Когато през ваканцията детето ви е у дома, без надзор от страна на възрастен, а вие сте на работа, детето ви е в опасност при игрите навън. Най-добре е да осигурите контрол и надзор от възрастен. Отделете време, за да разговаряте с детето си и проучете къде и с кого ще играе, когато вас ви няма. Огледайте заедно с него подходящите места в квартала, които са по-далеч от улици с интензивно движение на автомобили, както и най-опасните места, където не трябва да се играе.

18. Ако детето ви непременно държи да кара велосипеда, когато вие отсъствате от къщи, преди да дадете своето съгласие, заедно с него огледайте подходящите безопасни за това места в квартала - алеи, градинки, улици, затворени за движение. Уточнете с кои деца ще кара велосипед и поговорете с най-голямото дете от групата, като му гласувате доверие да насочва и контролира по-малките да не излизат на опасните улици с интензивно движение.

19. Много е рисковано и не е допустимо да бъде оставяно без надзор на възрастен навън да кара велосипед дете под 7-годишна възраст. Твърде опасно е и за по-големите - 10-12-годишни. Ако няма кой да наблюдава малкото дете навън, по-добре е да се получи споразумение велосипедът да се кара само при присъствието на родителите.

20. Ако в населено място забележите опасна игра на деца на и край платното, която ги поставя в риск да пострадат при пътна злополука, не оставайте безучастни –направете забележка по подходящ начин като обясните на децата опасността и ги отклоните от риска.

21. Децата до 14-годишна възраст са най-застрашени да попаднат в злополука като пешеходци. И без велосипед, детето ви при игрите навън е в опасност, дори по-голяма, особено когато е извън надзора на възрастен. Огледайте заедно с детето си и неговите приятели местата, на които възнамеряват да играят през ваканционните дни и определете най-безопасните, като им насочите вниманието към най-важното изискване никога да не прекрачват бордюра и да не стъпват на платното преди да са се огледали първо наляво, после надясно дали не приближава автомобил. Дори да им се струва, че автомобилът е далече, по-добре е да го изчакат и да пресекат чак когато платното е напълно свободно. Обяснете им, че най-опасни са леките автомобили, защото се движат по-бързо от товарните и автобусите.

22. Много са пътните злополуки с тежки последици поради управление на мотопеди и мотоциклети от непълнолетни юноши. Някои родители дори се гордеят, че малкият им син вече кара мотопед, мотоциклет, не осъзнавайки голямата опасност. Ако вашият син или близък юноша кара мотопед или мотоциклет без да е правоспособен, при това ако возилото е технически неизправно, той е в голям риск да пострада, независимо че управлява в собственото населено място и близо до него. Тъкмо в малките населени места, по пътищата и улиците в тях и в близост до тях стават най-тежките катастрофи с такива водачи. Не забравяйте, че скутерите са всъщност мотопеди и за тяхното управление се изисква правоспособност (категория “М”) и ползване на защитна каска от водача. Направете всичко възможно да прекратите възможностите неправоспособни малолетни и непълнолетни да не управляват. Ако не е по силите ви, потърсете съдействие от полицията чрез телефони 166 и 112, за да предотвратите потенциално нещастие.

23. При превозване на малки деца в автомобила, спазвайте непременно законовото задължение да ползвате за това обезопасителни системи за деца (седалки и столчета).

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ

24. Когато играете навън (пеш или на велосипеди/, избирайте места, които са по-далеч от оживени улици с интензивно автомобилно движение. Когато се наложи да пресечете такава улица, съберете се в компактна група и преминете през платното само при зелен сигнал на светофара, или - ако няма светофар - само когато платното е напълно свободно, без приближаващи от двете страни автомобили.

25. Никога не пресичайте платното тичешком. Спрете до бордюра, огледайте се внимателно първо наляво, после надясно и направете крачка на платното само когато не приближават автомобили, които са вече в опасна близост, и като прецените, без колебание, че сте в пълна безопасност. Ако се чувствате несигурни и застрашени, е добре да пресичате в група, заедно с възрастните.

26. Когато пресичате оживени кръстовища със светофарна уредба, не бързайте да навлизате на платното веднага след като светне зеленият сигнал за пешеходци. Въпреки разрешаващия сигнал, първо се огледайте в двете посоки, защото винаги има автомобили, които навлизат в кръстовището в последния момент, на червено, и то с висока скорост.

27. Много от пострадалите деца и юноши в момента на катастрофата са били пътници в автомобилите, карани от родители, приятели и близки. Тогава те се оказват безпомощни потърпевши. Когато се возите в автомобил, по-добре седнете на задната седалка. Ако вече сте големи и сядате на предна дясна седалка, поставете предпазния колан без шофьорът да ви подканя. Това ще бъде пример и за него да постави колана. Ако шофьорът управлява с прекалено голяма скорост и изпреварва рисковано, направете тактична, настойчива забележка.

28. Отказвайте при покана да се возите на стари, неизправни, саморъчно сглобени мотопеди и мотоциклети, карани от ваши неправоспособни приятели. Рискът от катастрофа е голям.

 

29. Не забравяйте, че е крайно опасно да се пресича на неопределени за това места (извън кръстовищата и пешеходците пътеки). Особено рисковано е да се пресича между паркирани край платното автомобили – малкото дете поради ниския си ръст е невидимо за шофьора на приближаващия автомобил и на практика изтичва в опасната му зона, в която той не може да спре.

31 май 2012

Контрол на общоопасните средства

Полезна информация за гражданите, притежаващи оръжие

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ, по образец приложение № 10 (Образец Приложение № 10) до началника на РУ “Полиция” по постоянен адрес, в което се посочва:

 начин на придобиване;

 име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;

 основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;

 видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

2. Към заявлението се прилагат следните документи:

 Свидетелство за съдимост;

 Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

 Официален документ от орган на съдебната власт, удостоверяващ че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 Ксерокопие на лична карта и диплома за завършено минимум основно образование;

 ДЕКЛАРАЦИИ по образец на основание чл. 76, ал. 4, т. 2 (Образец, чл.76, ал.4, т.2) и чл. 76, ал. 4, т. 3 (Образец, чл.76, ал.4, т.3) от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

 Документ за платена такса придобиване – 20 лв.

3. За придобиване на ловно огнестрелно оръжие към документите по т. 1 и т. 2 се представят:

 Ксерокопие от заверени билет за лов и членска карта, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча;

 При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие физическите лица представят и ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване.

4. За придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие към документите по т. 1 и т. 2 се представят:

 Ксерокопие на удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия, а държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили, НРС и НСО прилагат служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи.

5. За придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели към документите по т. 1 и т. 2 се представя:

 Документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ОТ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ НОСЕНЕ И УПОТРЕБА И СРОКЪТ ИМ НЕ Е ИЗТЕКЪЛ

1. За получаване на разрешение за придобиване се подава ЗАЯВЛЕНИЕ, по образец приложение № 10 (Образец Приложение № 10) до началника на РУ “Полиция” по постоянен адрес, в което се посочва:

 начин на придобиване;

 име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;

 основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;

 видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;

 идентификационни данни за огнестрелното оръжие и боеприпасите за него.

2. Към заявлението се прилагат следните документи:

 Ксерокопие от валидните разрешения за съхранение и за носене и употреба;

 Документ за платена такса за придобиване – 20 лв.

3. Указания:

 Лицата могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях само от вида за който имат издадени валидни разрешения;

 След придобиване на оръжието лицето следва да се яви в РУ “Полиция”, като представи оригинал на действащите разрешения и документ за платени такси за промяна в разрешение за съхранение (такса 5 лв.) и промяна в разрешение за носене и употреба (такса 5 лв.).

Забележка: При всички случаи разрешението за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издава за срок три месеца и в рамките на този срок може да се ползва еднократно.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ, по образец приложение № 10 (Образец Приложение № 10) до началника на РУ “Полиция” по постоянен адрес, към което се прилагат следните документи:

 Свидетелство за съдимост;

 Официален документ от орган на съдебната власт, удостоверяващ че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

 Документ за извършен технически преглед на оръжието;

 Ксерокопие на диплома и лична карта;

 За ловни огнестрелни оръжия - ксерокопие на членска карта, билет за лов, удостоверение за подборен лов (за дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев);

 За късоцевно огнестрелно оръжие - ксерокопие на удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия, а за държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили, НРС и НСО прилагат служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи.

 Документ за платена такса за носене и употреба (20 лв.) и за съхранение (20 лв.).

 Протокол за утвърждаване мястото на съхранение на оръжието;

 Два броя снимки.

2. Срок и валидност на разрешенията за съхранение, носене и употреба:

 Разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях са валидни за срок 5 години от датата на издаването им;

 Когато разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издава след разрешението за съхранение, срокът му на действие продължава до изтичането на срока на разрешението за съхранение;

 Разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба важат само за посочените в тях видове огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и могат да се използват само от лицето, на което са издадени.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ЗА ТЯХ

 Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства. При нарушение изискванията за съхранение се налагат административни санкции в размер глоба от 500 до 1500 лв.

 Когато физическо лице, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба, отсъства от страната за период, по-дълъг от три месеца, и не носи със себе си притежаваното от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, го предава за съхранение на органите на МВР, за което се съставя двустранен приемо-предавателен протокол. На нарушителите се налагат административни санкции в размер глоба от 500 до 1500 лв.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ И СРОКОВЕ

1. Лицата, които имат издадени разрешения за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, следят срока на валидност на разрешенията си и предприемат действия по подновяването им.

Срок: Един месец преди изтичане на разрешенията.

Представят се: документи описани в раздел “Необходими документи за издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие на физически лица – български граждани”.

Забележка: Граждани, които носят или съхраняват огнестрелно оръжие, при изтекъл срок на разрешенията, са в нарушение на чл. 87, ал. 1 от Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и подлежат на административни санкции от 500 лв. до 2 000 лв.

2. Лицата, получили разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, уведомяват РУ “Полиция”, при:

 Промяна на постоянния адрес - за физическите лица;

 Промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

Срок : До 14 дни от настъпването на промяната.

Представят се: УВЕДОМЛЕНИЕ образец по чл. 86, ал. 1 от ЗОБВВПИ (Образец, чл.86, ал.1) и:

- документи, свързани с промяната – например ксерокопие на нова лична карта при промяна на постоянен адрес и др.;

- документ за платена такса - промяна (5 лв. за промяна на разрешение за съхранение + 5 лв. за промяна на разрешение за носене и употреба).

 Намерение за продажба, замяна или дарение на притежавано(и) от него огнестрелно(и) оръжие(я) и боеприпаси.

Срок: преди прехвърлянето.

Представят се: УВЕДОМЛЕНИЕ образец приложение № 12 по чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОБВВПИ (Образец Приложение № 12, към чл. 57).

Забележка: Сделката може да се осъществи след извършване на промяна в съответното разрешение на прехвърлителя или след прекратяване на действието му, когато в разрешението е вписано едно - единствено огнестрелно оръжие. Оръжието може да се прехвърли само на лице получило необходимите разрешения.

3. Лицата, получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет и револвер), ги предоставят за прострелване.

Срок: до 7 (седем) дни от датата на придобиване.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА НЕОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ – ГАЗОВО, ПНЕВМАТИЧНО И СИГНАЛНО

Във връзка с изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, всеки гражданин закупил неогнестрелно оръжие е длъжен в 14-дневен срок след придобиването на газово и сигнално и/или пневматично оръжие да уведоми писмено началника на РУ „Полиция” по постоянен адрес. За целта се попълва ЗАЯВЛЕНИЕ по образец приложение № 11 по чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗОБВВПИ (Образец Приложение № 11, към чл.54, ал.1 и 2), към което се прилага ксерокопие на фактура и лична карта. Неогнестрелното оръжие предоставя на Мл. ПИ КОС за сверка на данните. След подаване на заявлението се издава удостоверение за уведомление от РУ „Полиция”. Такса за подаване на заявление и издаване на удостоверението не се дължи!

Който продаде или дари на друго лице притежаваното от него неогнестрелно оръжие или го замени е длъжен в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено Началника на РУ „Полиция” по постоянен адрес като подаде УВЕДОМЛЕНИЕ по образец приложение № 11 по чл. 55 от ЗОБВВПИ (Образец Приложение № 11, към чл.55).

Лица ненавършили 18 години не могат да придобиват и носят неогнестрелно оръжие.

Който не спази срока за уведомление се наказва с глоба в размер на 500 лв.

 

ЗАБРАНЯВА СЕ:

 Открито носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност;

 Носенето и употребата на оръжие и боеприпаси:

 на политически, синдикални и културни мероприятия;

 на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;

 в обществени заведения за хранене и увеселение;

 в молитвени домове, храмове и манастири;

 в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове;

 при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества;

 Придобиването, съхранението, носенето и употребата на заглушители за оръжия.

На нарушителите на гореописаните забрани се налага глоба от 500 до 2500 лв.

За нарушение на забраната за носене и употреба на оръжие и боеприпаси при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества, санкцията е глоба от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

 

Внимание!

Който изгуби оръжие, боеприпаси или разрешение за дейности с тях, и незабавно не уведоми органите на МВР се санкционира с глоба в размер 2000 лв.

Който намери взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, и незабавно не уведоми органите на МВР, или наруши месторазположението им се санкционира с глоба в размер 1000 лв.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА СИГНАЛИ

094/ 600-014

094/ 600-166

112

 

Таксите за издаване на разрешения по КОС от РУП – Видин, Кула и Белоградчик се заплащат по сметка:

IBAN: BG87UNCR76303100112078

20 фев 2012

Бъдете внимателни при употребата на пиротехнически изделия

Полезна информация и съвети от отдел "Охранителна полиция"

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЗА ДА НЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ ПРАЗНИЧНИЯ ДЕН В ТРАГИЧНА СЛУЧКА!

Често се подхожда с пренебрежение към съветите, които дават различни институции и организации относно употребата на пиротехнически изделия! Всеки се е вглъбил в празника и забравя едно основно правило, а именно да съблюдава както своята безопасност така и тази на близки, познати и всички граждани! Особено важен е контрола върху децата, защото те са една от най-застрашените от злополуки група по време на празниците, поради ангажираност на родителя за подготовка и други „важни задачи”. Нищо не е по-важно от здравето, живота и сигурността както на детето така и на всеки отделен гражданин!

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници ОД на МВР Видин апелира към всички граждани:БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ!

Новогодишната нощ не минава без празнични салюти, но за да не си развалите настроението с някой нелеп инцидент следвайте нашите препоръки:

Съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия пиротехнически изделия са всички изделия, които съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.

Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:

1.фойерверки, които от своя страна биват

а) категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;

б) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;

в) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

г) категория 4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи (известни като "фойерверки за професионална употреба") и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

2. сценични пиротехнически изделия:

а) категория Т1: пиротехнически изделия за сценична употреба, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

б) категория Т2: пиротехнически изделия за сценична употреба, предназначени за използване само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи;

3. други пиротехнически изделия:

а) категория Р1: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

б) категория Р2: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, които могат да се използват само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи.

Препоръки:

1. Закупувайте пиротехнически изделия само от специализирани магазини и от търговци, които имат съответните разрешения - от начина на съхранение до голяма степен зависи качеството и безопасността при употреба на пиротехнически изделия. Не купувайте от случайни продавачи/сергии на пазара и улични търговци, тъй като може да ви продадат неизправни изделия, които крият големи опасности и често са с изстекъл срок на годност;

2. Следете да има нанесена маркировка за съответствие „СЕ” маркировка, която е гаранция, че изделието е проверено от нотифициран орган и съответства на изискванията за качество, безопасност и функционира правилно;

3. Забранена е:

- продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години, и от категория 3 - на лица под 18 години;

- търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка;

- други пиротехнически изделия и сценични пиротехнически изделия от категории Т1 и Р1 на лица под 18 години;

- продажбата или предоставяне на фойерверки от категория 4, пиротехнически изделия от категория Р2 и сценични пиротехнически изделия от категория Т2 на лица без специализирани познания и непритежаващи придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи;

4. Начинът на запалване на пиротехническото изделие трябва да бъде ясно видим или да бъде посочен в етикета или в инструкцията за употреба.

5. Всяко пиротехническо изделие се придружава от информация към потенциалния потребител за безопасното му и точно използване на български език, когато изделието се пуска на българския пазар.

6. Не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки от категория 1 - без ограничение в количествата, категория 2 - до 5 кг. брутно тегло, и от категория 3 - до 10 единични бройки.

7. Забранена е употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия в закрити помещения.

При нарушения или неправилна употреба на пиротехнически изделия сигнализирайте на  тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.

16 дек 2010