МВР

ОД Видин

 

РЪКОВОДСТВО

комисар Станислав Николов Генчев

Комисар Станислав Генчев е роден на 26 октомври 1962г. в гр.Кула.

Образование – висшеинженер по противопожарна техника и безопасност.

Завършва Академията на МВР през 1985г. и започва професионалната си кариера като инспектор в Общинска противопожарна служба към РУ Кула. Преминава през различни изпълнителски и ръководни длъжности.

От 01.07.1992г. е назначен за началник на РСПО–Кула, а от 16.06.1999г. за началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”- Видин.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 15.10.2013г. е назначен временно на длъжността началник на Областно управление "ПБЗН"-Видин.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 01.10.2014г. е назначен за титуляр на длъжнастта директор на РД"ПБЗН"-Видин.

Комисар Станислав Генчев е награждаван 11 пъти с "Обявяване на благодарност”.

През 2010г. със заповед на министъра на вътрешните работи е награден с „Почетен знак на МВР” – III степен.

През 2015г. със заповед на министъра на вътрешните работи е награден с „Почетен знак на МВР” – II степен.

Комисар Станислав Генчев е носител на приза „Пожарникар на годината 2009”.

Семейно положение - женен, с две деца.

Приемен ден: всеки понеделник от 15.00 до 17.00 часа.

За контакти: тел. 094/600-064