МВР

СФС в МВР

 

Федеративна контролна комисия

Силвия Георгиева Радулска - председател ФКК
Работи като системен оператор в сектор „БДС“ към ОД МВР-Пловдив. Член на СФСМВР от м. март 2009 година.

Ивайло Иванов Десев - зам.-председател ФКК
Работи като ПИ Командир на взвод в 04РУ-СДВР, София. Член на СФСМВР от м. март 2009 година.

Георги Анастасов Анастасов - член ФКК
Работи като старши полицай в Дирекция „Миграция“, СДВНЧ – Любимец. Член на СФСМВР от м. март 2009 година.

Пролетка Цветкова Войчева – Миховска - член ФКК
Работи като организатор обучение в Академия на МВР. Член на СФСМВР от 2012 година.

Васко Атанасов Димитров - член ФКК
Работи в сектор „Криминална полиция“ при 03 РУ МВР-Пловдив. Член на СФСМВР от 2009 година.

Радмил Емилиянов Георгиев - член ФКК
Работи в сектор „Икономическа полиция“ при 05 РУ-СДВР, София. Член на СФСМВР от м. април 2009 година.

Иван Георгиев Янулов - член ФКК
Работи като началник група „Териториална полиция“ при 01 РУ-СДВР, София. Член на СФСМВР от 2012 година.