МВР

СФС в МВР

 

История


УЧРЕДЯВАНЕТО НА СФСМВР

На 15 февруари 2009 г. в град Стара Загора се провежда учредително събрание, с което е създадена новата синдикална организация на протестиращите служителите в МВР.

Учредителите на Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи (СФСМВР) са 86 и са от всички структури на вътрешното министерство.

СПИСЪК НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1

Иван Павлов

31

Стефан Иванов

61

Стефан Кехайов

2

Георги Кандев

32

Боян Кочев

62

Стоян Кючуков

3

Лъчезар Серафимов

33

Емил Енев

63

Ценко Ангелов

4

Емилиян Недялков

34

Тошко Русев

64

Георги Дулев

5

Елена Йосифова

35

Иван Савов

65

Владислав Мишев

6

Георги Илиев

36

Радослав Сандев

66

Минко Пондев

7

Пламен Витанов

37

Владимир Ангелов

67

Даниел Христозов

8

Милован Давидов

38

Тихомир Цветков

68

Иво Тодоров

9

Беясетин Ялама

39

Желчо Желев

69

Борислав Мазнев

10

Павел Ганчев

40

Светозар Младенов

70

Димитър Петров

11

Милен Маринов

41

Мирослав Петров

71

Христо Иванов

12

Георги Москов

42

Диян Иванов

72

Милен Маринов

13

Недялко Недялков

43

Станислав Железов

73

Маргарита Кротнева

14

Галин Иванов

44

Николай Пенчев

74

Кирил Колев

15

Мирослав Марков

45

Йордан Димов

75

Петър Кротнев

16

Веселин Банков

46

Стоянка Калайджиева

76

Димитър Харизанов

17

Георги Георгиев

47

Виктор Иванов

77

Николай Николов

18

Анастас Стефанов

48

Милена Любенова

78

Лъчезар Панов

19

Ваклуш Динков

49

Лукан Лазарски

79

Георги Киров

20

Юри Александров

50

Иван Мусков

80

Пламен Чобанов

21

Генади Киров

51

Христо Петков

81

Димитър Николов

22

Константин Константинов

52

Николай Нинов

82

Николай Хандъров

23

Валентин Попов

53

Светлин Василев

83

Димитър Георгиев

24

Владимир Карадаков

54

Николай Дамянов

84

Георги Иванов

25

Димитър Попов

55

Иван Антонов

85

Даниела Димова

26

Кирил Чонгов

56

Емилиян Пеев

86

Мария Юрукова

27

Петър Найденов

57

Евгени Крумов

 

 

28

Радослав Стефанов

58

Ивайло Илиев

 

 

29

Николай Динков

59

Емил Андонов

 

 

30

Петко Минчев

60

Стоян Анов

 

 

 

На учредителното събрание се приема устав, избран е Управителен съвет от 15 души и Контролна комисия, която наброява 5 души. Първият председател на СФСМВР е Иван Павлов, който до преди това е бил част от контактната група, водеща преговори с ръководството на МВР.

По това време в полицейските форуми се уточнява, че това ръководство е временно избрано, тъй като предстои да се проведе първата конференция на Федерацията, по време на която да се прецизират всички документи и да позволи участието на представители от синдикалните дружества, чието учредяване стартира в деня след учредяване на новия синдикат.

Основната цел на СФСМВР е да защитава и отстоява основните социално-икономически и трудови интереси на членовете си. Федерацията е юридическо лице, в частна полза, регистрирано по Закона за  юридическите лица с нестопанска цел, като синдикална оргнизация.

Учредителите на СФСМВР приемат декларация, с която заявяват, че продължават изцяло да отстояват исканията си и призовават политическото ръководство на МВР да прояви отговорност и експедитивност при решаване на поставените въпроси.

Срокът, който полицаите дават на политическото ръководство, изтича и в своята декларация СФСМВР призовава всички полицаи „да се включат в националните протести, които ще започнат на 15 март 2009 г. в София, в градинката до Посолството на Република Чехия, в качеството и на ротационен председател на Съвета на ЕС.“

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Ние, учредителите на Синдикална Федерация на служителите в МВР, като имаме предвид състоянието на Министерството и ескалиращото напрежение сред служителите

Заявяваме:

- Заставаме изцяло зад исканията на служителите от МВР, внесени на 17.01.2009г. от Контактната група.

- Освобождаваме от отговорност Контактната група и изказваме благодарност на членовете й за досегашната й работа.

- Обръщаме се към политическото ръководство на МВР с призив да прояви отговорност и експедитивност при решаване на поставените въпроси.

- В случай, че до изтичане на поставените на 17.01.2009г. срокове не получим удовлетворителен отговор, призоваваме всички служители на МВР да се включат в националните протести, които ще започнат на 15.03.2009г., в гр.София, в градинката до Посолството на Република Чехия, в качеството й на ротационен председател на Съвета на ЕС.

            От Учредителното събрание

 
На 26 февруари 2009 г., ръководствтото на СФСМВР внася за регистрация документите на новоучредената организация, но се оказва, че има проблем с част от внесените в съда документи.

На 26 април 2009 година се провежда второ събиране  на учредителите, заедно с представители на вече учредените синдикални дружества, на което се казва, че има проблем с регистрацията на документите и се предлага отново да бъде попълнен списъкът с учредителите,  да се променят устава и начина на избиране на членове на Управителния съвет. Болшинствотво от учредителите осуетяват опита да бъдат внесени сериозни корекции в приетия на 15 февруари 2009 г.  устав и да бъдат извършени промени в състава на Управителния съвет.  Те оформят всички необходими за вписването документи и на 14 май 2009 г. СФСМВР е вписана официално от Софийски градски съд.

 

ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ НА СФСМВР: БЪРЗ ПРЕГЛЕД

Организационното развитие на СФСМВР е изключително бурно, не само в първите години, но и до момента.

За десетгодишия период от своето съществуване са проведени:
7 Национални конференции
4 Извънредни национални конференции
14 Федеративни съвета

Събитията се провеждат в следната последователност във времето

20 – 21 юни 2009 година

Федеративен съвет в град Търговище

25 – 26 юли 2009 година

Първа национална конференция в град Велико Търново

3 – 4 октомври 2009 година

Федеративен съвет в град Търговище

14 ноември 2009 година

Извъреден федеративен съвет в град София

19 декември 2009 година

Първа извънредна национална конференция в град София ( Академия на МВР)

26 - 27 юни 2010 година

Втора извънредна национална конференция в град Трявна

25 - 26 ноември 2010 година

Втора национална конференция в град София (Академия на МВР)

14 – 15 май 2011 година

Трета извънредна национална конференция в град Казанлък

25 – 26 ноември 2011 година

Трета национална конференция в град Хисаря

26 – 27 април 2012 година

Федеративен съвет в град Трявна

10 – 11 ноември 2012 година

Федеративен съвет в град Дряново

7 – 8 юни 2013 година

Федеративен съвет в град Стара Загора

29 – 30 ноември 2013 година

Четвърта национална конференция в град Банско

6 – 7 юни 2014 година

Федеративен съвет в град Плевен

28 – 29 ноември 2014 година

Федеративен съвет в град Хисаря

15 – 16 май 2015 година

Федеративен съвет в град Велико Търново

27 – 29 ноември 2015 година

Пета национална конференция в град Пловдив

14 – 15 май 2016 година

Федеративен съвет в град Банско

1 – 2 октомври 2016 година

Четвърта извънредна национална конференция в град Стара Загора

29 – 30 април 2017 година

Федеративен съвет в град Велико Търново

17 – 19 ноември 2017 година

Шеста национална конференция в град Трявна

21 – 22 април 2018 година

Федеративен съвет в град Хисаря

23 – 24 ноември 2018 година

Федеративен съвет в град Велинград

15 – 16 февруари 2019 година

Федеративен съвет в град София

22 – 23 юни 2019 година

Федеративен съвет в град Трявна

 

В годините динамично са се променяли, както съставът на управителния съвет, така и уставът на организацията.

Първият председател на СФСМВР – Иван Павлов е с прекратени правомощия от 23 октомври 2009 г., след което при проведен на 14.11.2009 г. Извънреден федеративен съвет е взето решение за отстраняването му от УС, а на проведена на 19.12.2009 г. Извънредна конференция е изключен от СФСМВР.

В свое официално изявление  Синдикалната федерация на служителите от МВР (СФСМВР) информира всички медии и представители на ръководството на МВР, че правомощията на Иван Павлов като председател на синдиката са прекратени. От СФСМВР декларират, че се разграничават от действията на Павлов, както и от действията на представителите на СФСМВР Маргарита Кротнева, Георги Кандев и Юри Александров, в качеството им на представители и членове на Управителния съвет на федерацията.

СФСМВР оттегля делегираното им право да представляват синдиката пред трети лица на редовно събрание на Управителния съвет и контролната комисия на федерацията. Федерацията информира своевременно и официално за това си решение  ръководството на МВР.

Слуховете за проблем в управителния орган на Федерацията тръгват още през юни месец, когато става ясно, че зрее напрежение, заради едноличната власт и контрол, които Иван Павлов упражнява. В СФСМВР има несъгласие със стила на ръководство в Управителния съвет на синдиката, като ясно са се обособили 2 групи. В едната са Павлов и други двама служители, които го подкрепят безусловно, а в другата група са всички останали, които са непримирими с едноличното управление на Федерацията. Павлов е изтеглил и документите за регистрация на СФСМВР от фирменото отделение на Софийски градски съд след Националната конференция във Велико Търново.

Павлов е информиран за решението да бъде отстранен, на 24 октомври 2009 година.

Поради тези проблеми и констатирани нарушения на Устава на СФСМВР на 14 ноември 2009 година в София е проведен Извънреден федеративен съвет, на който присъстват 80 делегати с право на глас (73 председатели на СД и 7 от членовете на УС), трима членове на ФКК и 17 гости. Заседанието на този орган, продължава повече от три часа. Взети са решения Иван Павлов, заедно с други трима членове на Управителния съвет да бъдат отстранени от УС на СФСМВР и се свиква Извънредна национална конференция за 19.12.2009 г.  Отстраняванията са за доказани нарушения на устава на организацията и уронване името на синдиката. Федеративният съвет задължава отстранените членове в петдневен срок да предоставят документацията и вещите, които са собственост на организацията за ревизия.        
Иван Павлов, заедно с отстранените членове на УС на СФСМВР /изключени в последствие на проведената на 19.12.2009 г. ИНК/ по-късно учредява нов синдикат – ССМВР.

Поради тези проблеми на Извънредния федеративен съвет в София се насрочва първа извънредна национална конференция на 19 декември  2009 г.  в София и се определя дневния ред за нея.

  1. Промени в Устава;
  2. Промяна на адреса на управление на СФСМВР;
  3. Освобождаване на стария и избор на нов Управителен съвет;
  4. Определяне насоки за дейността на СФСМВР.

Една от сериозните промени в устава на СФСМВР се случва именно на тази ИНК – премахва се Федеративния съвет като орган на Федерацията, а мандатът  на УС от 4 годишен става 1 година, а изборът на председател от УС се променя  и се прави от членовете на избрания състав на  УС, а не от НК. Предвидена е възможността за резерви за този орган. Промените са продиктувани от възникналите проблеми в краткото, до този момент съществуване на организацията. Избрани са 15 членове на УС.

Новият състав на на свое първо заседание, проведено в края на този форум, избира за председател на Валентин Попов.

На първо заседание,  в края на двудневната Национална конференция, проведена на  25 – 26 ноември 2010 година, новоизбраните членове на УС избират за председател на УС на СФСМВР - Галентин Грозев. Мандатът на същия е прекъснат на третата извънредна национална конференция 14-15 май 2011 година, в град Казанлък, където делегатите оттеглят доверието си от него и се избира нов състав на УС. Малко по-късно Грозев участва в учредяването нов синдикат – САСМВР.

На този форум в град Казанлък, са направени изменения и допълнения на Устава, с които Федеративният съвет е възстановен като орган на Федерацията, а мандатът на УС е променен на 2 години; какъвто е и срокът за провеждане на НК.

Председател на УС на СФСМВР от 2011 г. до настоящия момент е Валентин Попов.

 

            10 години
                                      10000 души
                                                                       155 синдикални дружества

Тези 10 години, според много от членуващите в организацията са еволюционни, но СФСМВР направи революция. Революция в мисленето и отношението на гражданите и медиите към служителите в МВР и се превърна в пример за синдикална организация, която отстоява и се бори за позициите си до край и резултатите от това поведение и решителност не закъсняват.

Хората, които членуваха и все още членуват в СФСМВР преживяха много неща и преодоляха много предизвикателства. Сблъскаха се с много несправедливости и опити за противопоставяне, но успяха да устоят и да защитят девиза на организацията „Заедно можем повече!“. На всички Вас е важно да се благодари, защото всеки един успех се крепи на Вашата вяра и подкрепа.

СФСМВР загуби ценни и важни хора – някои си тръгнаха от МВР, други от организацията,  а трети вече не са физически сред нас.  Всеки един от тях е бил важен и е дал своя принос за развитието на организацията, защото всеки един от тях е вярвал в идеята и каузата.

Бяха спечелени и изгубени много важни битки. В много от битките си Федерацията беше изоставяна от тези, с които ги беше започвала, но за много от тях намираше подкрепа в хора и организации, от които не очакваше. Тези уроци са безценни, защото ни показват кои са достойните и онези, с които си струва да вървим рамо до рамо.

Бяха постигнати много победи и всяка една от тях е благодарение на хората, които повярваха в СФСМВР:

Заплатите на служителите се увеличиха с повече от 50%.

апочна да се изплаща трудът в почивни дни, на празници и времето на разположение.

Многократно са увеличени допълнителните плащания: парите за храна от 30 на 120 лева, базата за специфични служебни дейности и бяха изплатени коледни бонуси през 2017г. и 2018г.

Бе изплатена левовата равностойност на непредоставеното униформено облекло за периода 2011г. - 2015 г.

Зимната плетена шапка и лятната тениска станаха част от униформеното облекло.

Практиката за „доброзорно“ пенсиониране по инициатива на органа на назначаване беше преустановена.

Запазиха се дните полагаем годишен отпуск и размера на обезщетенията при напускане на МВР.

Въведе се ограничение на броя часове извънреден труд. 

Утвърди се механизъм за синдикална защита от уволнение.

Бяха осъдени двама министри на вътрешните работи:
- министър Цветан Цветанов бе осъден за  бездействие
- министър Валентин Радев бе осъден за дискримиация

ВАС обяви за нищожни повече от 20 заповеди, наредби и инструкции на МВР.

Над 1200 души получиха финансова и експертна помощ и осъдиха МВР.

За своите 10 години членовете на СФСМВР:

Проведоха 19 национални и 20 регионални протеста.

Подпомогнаха с над 150 000 лева лечението на своите колеги.

Подкрепиха децата и семействата на загинали и пострадали служители в МВР с финансови средства на стойност над 300 000 лева.

Реализираха над 150 благотворителни инициативи и кампании.

Създадоха успешни национални и международни партньорства.

Доказаха, че СФСМВР застава и се бори за всеки един човек.

За своите 10 години СФСМВР стана по-силна  и успя да запази автентичността си!

СФСМВР е това, което е благодарение на хората, които повярваха и продължават да вярват в нея.

СФСМВР е силна, защото всеки човек е важен и защото само ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ.

Да си благодарим, преди да продължим към следващите 10!