МВР

СФС в МВР

 

Комисии за социален диалог

В структурите по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), в регионалните дирекции на Главна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението“ (РДПБЗН) и в регионалните дирекции на Главна дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) могат да се създават Комисии за социален диалог (КСД).

Комисиите за социален диалог обсъждат:
- проблеми, свързани с гарантиране на трудовите и осигурителните права на служителите в структурите по чл. 37 от ЗМВР, РДПБЗН и РДГП;
- въпроси във връзка с прилагането на нормативните и вътрешните актове, регламентиращи трудовите или социалните права на служителите по чл. 37 от ЗМВР, РДПБЗН и РДГП, както и въпроси, касаещи социално-битовото осигуряване и подпомагане на местно ниво.

Комисиите за социален диалог се създават:
- след изрично писменно заявление от управителен орган на синдикална организация, отправено до ръководителя на структурата по чл. 37 от ЗМВР, РДПБЗН или РДГП;
- след изрично писменно заявление на служителите, нечленуващи в синдикални организации, отправено до ръководителя на структурата по чл. 37 от ЗМВР, РДПБЗН или РДГП.

Представители на СФСМВР в Комисии за социален диалог са:

Дирекция

Постоянен представител

Резервен представител

РДГП Бургас

Даниел Иванов Бъркачев

Димитър Андонов Янакиев

ГДПБЗН – МВР

Красен Иванов Властанов

Красимир Колев Костов
Иван Здравков Димитров

ОДМВР Стара Загора

Ангел Иванов Ангелов

Антон Николаев Кехайов

ОДМВР Хасково

Владимир Сталинов Даскалов

Тенчо Янчев Янчев

РДПБЗН Кърджали

Димитър Тодоров Белев

Мехмед Мюмюн Хаджисаид

ОДМВР Габрово

Николай Георгиев Ников

Пламен Николаев Данков

РДГП-Аерогари София

Любка Борисова Каракудова

Стамен Тодоров Нейчев

РДПБЗН-Хасково

Веселин Йосифов Бекяров

Петко Ангелов Илиев

ДКИС

Веселин Василев Стоянов

Николай Атанасов Николов

ОД МВР Перник

Станислав Иванов Кафтанов

Петър Ангелов Симеонов

РДПБЗН Пловдив

Красен Викторов Властанов

Стоян Станев Кюркчиев

РДГП Елхово

Елеонора Бориславова Костова

Димо Стоянов Ников

РДГП Бургас

Димитър Андонов Янакиев

Генади Кирилов Киров

РДПБЗН В.Търново

Анатоли Димитров Димитров

Ивайло Иванов Тодоров

ОДМВР Враца

Владислав Иванов Нинов

Бисер Иванов Нецов

РДГП Кюстендил

Иво Спасов Кукалов

Милен Методиев Зафиров

ДНС 112

Славея Георгиева Иванова

Виктор Лазаров Андонов

ОДМВР Ловеч

Виктор Лазаров Андонов

Сергей Данчев Дочев

ОДМВР Кюстендил

Борислав Георгиев Тасев

Антон Райчов Мазвев

РДПБЗН Кюстендил

Антон Райчов Мазвев

Мирослав Николов Мирков

ОДМВР Варна

Красимир Колев Костов

Ивайло Иванов Янчев

РДПБЗН Варна

Ивайло Иванов Янчев

Красимир Колев Костов

СДПБЗН

Никола Цветков Харалампиев

Владимир Бойков Борисов

ОДМВР София

Цветелин Кирилов Цветанов

Георги Младенов Димитров

РДПБЗН Видин

Пламен Тошков Вълчев

Николай Валериев Калинашев

ОДМВР Видин

Емилиян Цветанов Недялков

Людмил Радоилов Лозанов

ОД МВР Ямбол

Николай Иванов Хандъров

Пламен Колев Чобанов

ОДМВР МОНТАНА

Николай Дамянов Дамянов

Стилиян Михайлов Богданов

РСПБЗН Смолян

Данаил ДимитровДанаилов

Албен Росенов Якубов

РДГП Русе

Виолета Димитрова Добрева

Ивелин Бончев Ганев

ОДМВР Плевен

Иван ВасилевМусков

Димитър Александров Хайтов

РДПБЗН Разград

Венцислав Петев Василев

Милен Цонев Василев

ОДМВР Разград

Мартин Георгиев Николов

Павел Николов Ганчев

ОДМВР Бургас

Генади Тенев Тенев

Димитър Георгиев Желев

ОДМВР Сливен

Николай Георгиев Стоев

Свилен Георгиев Радков

ОДМВР Пазарджик

Петър Владимиров Цоков

Любен Атанасов Чавдаров

НИК

Албена Володиева Предоева

Петко Борисов Попов

РДГП Смолян

Елена Петрова Тодорова

Петър Димитров Попов

РДПБЗН София

Георги Миланов Димитров

Валери Асенов Василев

РДПБЗН - Пазадржик

Ангел Василев Солдатски

Любомир Ангелов Търпов

ОДМВР Пловдив

Доньо Руменов Янчев

Даниела Дешкова Дешкова

РДПБЗН Русе

Данаил Деянов Дафинов

Делян Петров Кирилов

ДЧР МВР

Марина Цветкова Войнова

Димитрина Асенова Бъчварова

ОДМВР Шумен

Стефан Лечев Гочев

Диан Маринов Димов

РДПБЗН Бургас  

Атанас Желязков Чапаров 

 Мартин Валентинов Диков

ОДМВР Русе  

Иван Здравков Димитров 

 Трифон Стоянов Стоянов

ГДГП 

Милен Иванов Стефанов 

 Вяра Желева Станкова
Правила за организацията и дейността на Комисиите за социален диалог в МВР и заповед 8121з-333/24.03.2020г. за тяхното обявяване