МВР

СФС в МВР

 

Съвет за социално партньорство

Началото на социалния диалог в МВР като форма за водене на преговори със синдикалните организации, е поставено през 2005 година, когато е създаден първият Съвет за социално партньорство (ССП). Като един наистина действащ съвещателен орган Съветът за социално партньорство започва да функционира от началото на 2009 година. От тогава се провеждат редовни и извънредни заседания, утвърждава се диалогът като основна форма на социално партньорство за решаването на въпроси, отнасящи се до професионалните и социално-икономически права на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, както и на специфични за министерството въпроси.

Представители на СФСМВР в Съвета за социално партньорство са:
Валентин Попов – председател на Управителния съвет
Генади Тенев – заместник председател на Управителния съвет
Емилиян Недялков – заместник председател на Управителния съвет

Правила за организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в МВР

Заповед 8121з-469/27.04.2015г. относно обявяване на Правила за организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в МВР

Заповед 8121з-332/24.03.2020г. относно обявяване на изменение на Правила за организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в МВР

Повече информация може да видите тук.