МВР

СФС в МВР

 

Дарителска кампания "Достойни хора"

 


Дарения могат да се правят по сметка:
BG07UBBS80021019618930
Kод: UBBSBGSF
Банка ОББ
Титуляр на сметката е СФСМВР

 
 

Кампанията възниква спонтанно в края на 2018 година, когато служители на МВР – членове на СФСМВР, решават, че определената им от ръководството на МВР, награда от 100 лв. е абсолютна подигравка с техния труд и даряват цялата сума или част от нея за благотворителност под наслов „Служителите на МВР са достойни хора!“.

С решение на Федеративния съвет на СФСМВР, проведен на 15 и 16 февруари 2019 година в град София, се открива целогодишна дарителска кампания „Служителитена МВР са достойни хора!“, като събраните средства да се използват за закупуване на животоспасяваща високо специализирана апаратура за хора от всяка възраст, в това число и закупуване на апаратура за рехабилитация на деца с увреждания.

 
Кампания декември 2020 година
Кампания април 2020 година
Кампания 2019 година