МВР

СФС в МВР

 

Новини

МВР – ОТНОВО РЕФОРМИ „НА ПАРЧЕ“?

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

През последните седмици СФСМВР внимателно следи известни действия в МВР, насочени към планиране на изваждането на определени структури от състава на Министерството.

Някои очевидни факти будят определено безпокойство.

Планирането – а в отделен случай и реализацията – на такова преструктуриране удивително напомнят опитите за реформиране на Министерството „на парче“, на чийто очевиден провал бяхме свидетели през последните години. Срещу подобен подход СФСМВР винаги остро се е противопоставяла.

Доколкото ни е известно, синдикалните организации в МВР не само не участват, но дори не са уведомени за това планиране. За развитието на тези дейности получаваме неофициално информация от наши източници в и извън Министерството, включително и от медиите.

Тези действия по никакъв начин не кореспондират с договореното в Коалиционното споразумение за управление на страната. Очевидно е противоречието както с набелязаните в Приложение № 10 (Вътрешна сигурност) мерки, така и с договорения механизъм за тяхното прилагане, а и с основополагащия принцип на прозрачност в управлението. Разбира се, спазването на споразуменията между политически субекти е извън полето на дейност на една синдикална организация, но трябва да отбележим, че конкретното Споразумение беше обнародвано като политическа програма на управляващата коалиция.

Резултатите до момента:
• Разпиляване на време и усилия, които биха могли да бъдат използвани с далеч по-продуктивна цел.
• Генериране на несигурност, напрежение и демотивация най-малко сред служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Дирекция „Миграция“, Дирекция „Национална система 112“ и други.
• Пораждане на съмнения относно приложимостта на Коалиционното споразумение.

От това не печели нито Министерството, нито служителите в него, а още по-малко – гражданите на България.

Настояваме за спешна среща с министър-председателя, на която да обсъдим ситуацията в МВР. Ако такава не се състои, ще считаме поетите от Федерацията ангажименти за недействителни.

Като изразява увереността си в добрите намерения на управляващата коалиция по отношение на реформирането на МВР и за пореден път заявява подкрепата си за начина, по който е договорено то да се извърши, УС на СФСМВР очаква, че управляващата коалиция ще вземе бързи и адекватни мерки за решаване на възникналите проблеми, без да се налагат други действия от страна на Федерацията.

17 яну 2022

Обръщение по повод насрочения протест за 12 януари, сряда

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

За 12 януари, сряда, е насрочен протест.

УС на СФСМВР е убеден, че намерението на хората, които утре ще излязат на жълтите павета, е да участват в мирен протест, в който да изразят ясно своите позиция и искания, и смята, че те нямат за цел да се стигне до сблъсъци с полицията. Вярваме, че най-малко от всичко желаете декларирането на гражданската Ви позиция да се изроди в конфликт с изпълняващите задълженията си полицейски служители. Полицаите също са граждани, но охранявайки институции и носейки униформа, те са в друга роля – ролята на професионалисти, които полагат всички усилия, за да опазят обществения ред. В ежедневието си те се срещат със същите предизвикателства, с каквито се срещате и Вие и много от тях са били сред Вас, когато не са били служебно ангажирани. Но да си полицай означава да опазваш законността. Такива са ролята и призванието на полицейските органи във всяка една правова държава, каквато е и Република България.

В тази си роля полицейските служители имат не само правото, но и задължението при определени обстоятелства да използват сила. Вярваме, че през утрешния ден това няма да се наложи. Достатъчно ще бъде да не допускате сред Вас провокатори, ако такива се появят, и да не се поддавате на провокации – ако такива възникнат.

Обръщаме се към колегите, които ще бъдат ангажирани с охраната на утрешния протест. Известно Ви е, че хората, заявяващи публично със законни средства определена позиция, са хора също като Вас. Сред тях има Ваши познати, приятели и близки. Те са приели определена кауза, точно както и Вие сте приели за кауза целта на професията си – да защитавате техния живот и права и обществения ред в държавата. Бъдете отговорни и прецизни в действията си – както винаги сте били.

Обръщаме се към управляващите. Възможността да бъде упражнено законното право на протест без да се стига до напрежение и конфронтация до известна степен зависи и от Вашите адекватни действия – от ръководителите на служителите на реда на място, до държавното ръководство на най-високо ниво. Вярваме, че ще се окажете на необходимата висота.

Уважаеми сънародници, конфронтацията между протестиращи и охраняващи протести не е от полза за никого. Единственият резултат от нея би могло да бъде ескалация на напрежение и поредно изместване на темата на дебата – от исканията на протестиращите към ролята и поведението на полицията. Вярваме, че утре няма да станем свидетели на нещо подобно.

УС на СФСМВР

11 яну 2022

СФСМВР настоява политическото и професионално ръководство на МВР незабавно да прекратят всякакви нормативни, структурни и функционални промени в Министерството до съставянето на правителство и назначаването на нов политически кабинет

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

На проведената в периода 3–5 декември 2021 г. Национална конференция СФСМВР прие стратегически решения, които съответстват в голяма степен на договореното по време на преговорите за сключване на коалиционно споразумение между ПП, БСП, ИТН и ДБ в частта Вътрешна сигурност. Стратегическата визия на СФСМВР до голяма степен съвпада със заявените от преговорните екипи на политическите партии и коалиции намерения за промяна в сферата на обществения ред и вътрешна сигурност. От Федерацията отчитат това като много добро начало и виждат основания да очакват, че след формирането на редовно правителство, политическото и професионалното ръководство на МВР ще демонстрират нов поглед върху проблемите в Министерството и нов подход за тяхното решаване.

УС на СФСМВР отбелязва като положителен сигнал факта, че предложените от Федерацията спешни мерки, осигуряващи в кратки срокове допълнителен организационен ресурс на МВР, са приети от преговарящите.

Като критично важни условия СФСМВР идентифицира:

- Участие на гражданското общество на всички етапи от планиране и провеждане на реформата.
- Пряко и активно участие на синдикалните организации на служителите в МВР по време на целия процес – като източник на сериозна експертиза и обратна връзка.
- Кардинално преразглеждане на ролята на социалния диалог в системата.

Предвид заявеното от политическите партии буди недоумение липсата на такова мислене в административните дирекции и особено за една от тях - Дирекция "Правно-нормативна дейност", предвид особената ѝ роля за прилагане на правото в една правоохранителна институция. УС на СФСМВР настоява работата на тази дирекция през последните най-малко 5 години да бъде подложена на задълбочена ревизия с цел установяване на щетите, нанесени на Министерството в резултат на нейни действия и бездействие, идентифициране на причините за тях и набелязване на мерки за отстраняването им.

Липса на адекватност спрямо вижданията за промяна се забелязват и в редица ръководни служители, като ярко доказателство за това са предлагани промени на нормативна база, без да са изпълнени условията за дебат по тях.

СФСМВР заявява ясно, че такива действия, в настоящия момент са в силно противоречие с договореното на работните срещи и са силно демотивиращи за не само за членовете на Федерацията, но и за всички служители на МВР.

СФСМВР настоява политическото и професионално ръководство на МВР незабавно да прекратят всякакви нормативни, структурни и функционални промени в Министерството до съставянето на правителство и назначаването на нов политически кабинет.

11 дек 2021