МВР

СФС в МВР

 

Устав

 

Устав на Сдружение "Синдикална федерация на служителите в МВР".

Уставa e приет на V-тата редовна Национална конференция на СФСМВР, проведена в гр. Пловдив на 27/29 ноември 2015г.Устав на Сдружение "Синдикална федерация на служителите в МВР" - Архив

Устава от IV-та редовна Национална конференция на СФСМВР, проведена в гр. Банско на 29 ноември 2013г.