МВР

СФС в МВР

 

Управителен съвет


Валентин Петров Попов – председател УС

Илия Димитров Кузманов – заместник председател УС
Служител на МВР от февруари 1997 година работил последователно като оперативен работник, началник криминална група в 07 РУ-СДВР, началник криминална група в 01 РУ-СДВР, началник участък, началник криминална група, началник сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в 05 РУ-СДВР, София. Член на СФСМВР от 02.04.2009 година. Бил е председател на СД 73 на СФСМВР в 05 РУ-СДВР, член на УС на СФСМВР във вторият му мандат, а след това във всички УС на СФСМВР до момента.

Генади Тенев Тенев – заместник председател УС
Постъпил в МВР на 01.04.1992 година, служител на ОД МВР-Бургас. Член на СФСМВР от 23.03.2009 година чрез СД 56 Бургас. Член на УС на СФСМВР във всички състави на този ръководен орган от 19 декември 2009 година до момента.

Вергил Цанков Христов – заместник председател УС
Работи в МВР от 2001 година, назначен като полицай в Дирекция „Жандармерия“. Към момента е началник на група „Охрана на обществения ред“ в 05 РУ-СДВР, София. Член на СФСМВР от 2009 година. Втори мандат в УС на СФСМВР.

Красимир Колев Костов – заместник председател УС

Емилиян Цветанов Недялков– заместник председател УС
Началник сектор НТЛ в ОДМВР-Видин. Работи в МВР от 1999 година. Учредител на СФСМВР, член на няколко ФКК, председател на СД 37 при ОДМВР-Видин. Първи мандат в УС.

Илия Димитров Хрисимов – член УС

Димитър Спасов Попов – член УС
Служител на МВР от март 1997 година, работил последователно като полицай ООР и СОД, мл. разузнавач и младши експерт ЕКД в РУ Гоце Делчев. По настоящем работи в ГПУ Гоце Делчев на длъжност мл. експерт ЕД. Член на СФСМВР от 15.02.2009 година, учредител на СФСМВР и СД 12, на което е бил председател до 2017 година. Бил е член на първия редовен УС на СФСМВР избран в гр. Велико Търново през 2009 година. През 2010 година на ИНК в София не се кандидатира за УС. През 2013 на НК в гр. Банско е избран за член на УС във вторият му мандат, а след това във всички УС на СФСМВР до момента.

Стамен Тодоров Нейчев – член УС
Постъпил в МВР през1999 година. Работил последователно като младши граничен полицейски командир в ОДГ към РДГП- Бургас, старши граничен полицай в Черноморски Граничен Координационно-информационен Център -РДГП Бургас, старши полицай в РДГП София , група ОПТЛ, група ОДЧ, ГКПП – Аерогара София, командир на отделение - Граничен Контрол на ГКПП Аерогара Пловдив, младши експерт -командир на отделение на ГКПП Аерогара Бургас при ГПУ Летище -Бургас към РДГП- Аерогари от ГДГП- МВР. Член на СФСМВР от 2014 година, зам.-председател на СД 143 Летище Бургас. Първи мандат в УС.

Дарин Петков Ковачев – член УС
Постъпил в МВР през 1999 година. Работи като младши експерт (КО) в ГПУ – Малко Търново към ГДГП. Член на настоятелството на фондация „Общество и сигурност“. Член на УС от 2015 година, трети мандат.

Албена Володиева Предоева – член УС
Постъпила в МВР през 2007 година. Работила като научен сътрудник II степен в Научноизследователски институт по криминалистика и криминология, МВР и като специалист I степен и главен експерт в Научноизследователски институт по криминалистика, МВР. Член на СФСМВР от февруари 2017 година, председател на СД 186 НИК. Първи мандат в УС.

Елена Петрова Тодорова – член УС
Постъпила в МВР през 2011 година, работила последователно като системен оператор на ГКПП-Ивайловград, полицай в 01 Група за охрана на държавната граница в ГПУ-Ивайловград, старши полицай на ГКПП-Ивайловград. Член на СФСМВР от януари 2016 година, от август 2016 година секретар-касиер на СД 108 ГПУ-Ивайловград. Първи мандат в УС.

Станислав Иванов Кафтанов – член УС
Постъпил в МВР през 2005 година. Работил е последователно в Дирекция „Жандармерия“ ,София, ОД МВР Перник Първо РУ Перник, група „СПООР“. В момента работи като старши полицай ВПА (водач на патрулен автомобил) в 01 РУ като. От 2012г съм член на СД 120 към Второ РУ Перник, като от 2016г съм председател на дружеството. Първи мандат в УС.

Димитър Александров Хайтов – член УС

Стойчо Димитров Пухалев – член УС