МВР

СФС в МВР

 

Управителен съвет


Валентин Петров Попов – председател УС

Илия Димитров Кузманов – заместник председател УС
Служител на МВР от февруари 1997 година работил последователно като оперативен работник, началник криминална група в 07 РУ-СДВР, началник криминална група в 01 РУ-СДВР, началник участък, началник криминална група, началник сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в 05 РУ-СДВР, София. Член на СФСМВР от 02.04.2009 година. Бил е председател на СД 73 на СФСМВР в 05 РУ-СДВР, член на УС на СФСМВР във вторият му мандат, а след това във всички УС на СФСМВР до момента.

Генади Тенев Тенев – заместник председател УС
Постъпил в МВР на 01.04.1992 година, служител на ОД МВР-Бургас. Член на СФСМВР от 23.03.2009 година чрез СД 56 Бургас. Член на УС на СФСМВР във всички състави на този ръководен орган от 19 декември 2009 година до момента.

Вергил Цанков Христов – заместник председател УС
Работи в МВР от 2001 година, назначен като полицай в Дирекция „Жандармерия“. Към момента е началник на група „Охрана на обществения ред“ в 05 РУ-СДВР, София. Член на СФСМВР от 2009 година.Трети мандат в УС на СФСМВР.

Илия Димитров Хрисимов – член УС

Албена Володиева Предоева – член УС
Постъпила в МВР през 2007 година. Работила като научен сътрудник II степен в Научноизследователски институт по криминалистика и криминология, МВР и като специалист I степен и главен експерт в Научноизследователски институт по криминалистика, МВР. Член на СФСМВР от февруари 2017 година, председател на СД 186 НИК. Втори мандат в УС.

Красимир Колев Костов – член УС

Димитър Спасов Попов – член УС
Служител на МВР от март 1997 година, работил последователно като полицай ООР и СОД, мл. разузнавач и младши експерт ЕКД в РУ Гоце Делчев. По настоящем работи в ГПУ Гоце Делчев на длъжност мл. експерт ЕД. Член на СФСМВР от 15.02.2009 година, учредител на СФСМВР и СД 12, на което е бил председател до 2017 година. Бил е член на първия редовен УС на СФСМВР избран в гр. Велико Търново през 2009 година. През 2010 година на ИНК в София не се кандидатира за УС. През 2013 на НК в гр. Банско е избран за член на УС във вторият му мандат, а след това във всички УС на СФСМВР до момента.

Емилиян Цветанов Недялков – член УС
Началник сектор НТЛ в ОДМВР-Видин. Работи в МВР от 1999 година. Учредител на СФСМВР, член на няколко ФКК, председател на СД 37 при ОДМВР-Видин. Втори мандат в УС.

Димитър Александров Хайтов – член УС

Елена Петрова Тодорова – член УС
Постъпила в МВР през 2011 година, работила последователно като системен оператор на ГКПП-Ивайловград, полицай в 01 Група за охрана на държавната граница в ГПУ-Ивайловград, старши полицай на ГКПП-Ивайловград. Член на СФСМВР от януари 2016 година, от август 2016 година секретар-касиер на СД 108 ГПУ-Ивайловград. Втори мандат в УС.

Красен Властанов – член УС

Дарин Петков Ковачев – член УС
Постъпил в МВР през 1999 година. Работи като младши експерт (КО) в ГПУ – Малко Търново към ГДГП. Член на настоятелството на фондация „Общество и сигурност“. Член на УС от 2015 година, четвърти мандат.

Иван Димитров – член на УС

Станислав Иванов Кафтанов – член УС
Постъпил в МВР през 2005 година. Работил е последователно в Дирекция „Жандармерия“ ,София, ОД МВР Перник Първо РУ Перник, група „СПООР“. В момента работи като старши полицай ВПА (водач на патрулен автомобил) в 01 РУ като. От 2012г съм член на СД 120 към Второ РУ Перник, като от 2016г съм председател на дружеството. Втори мандат в УС.