МВР

СФС в МВР

 

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

На основание чл. 24а, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФСМВР и чл. 6 ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за дейността на Федеративния съвет на СФСМВР, Управителният съвет на СФСМВР, съгласно свои решения взети по реда на чл. 29, ал. 5, ал. 8 и 8а от Устава на СФСМВР /от 28.02.2021 г., 29.03.2021 г. и 19.04.2021 г. отразени в Протоколи №42/2021 г., №43Н/2021 г. и №45Н/2021 г./ свиква по своя инициатива редовно заседание на Федеративния съвет на СФСМВР на 13 и 14 май 2021 г. в гр. Пловдив, хотел „Империал“, начален час 13:30 часа на 13.05.2021 г. със следния дневен ред:

1. Изслушване на текущ отчет на дейността на УС

2. Изслушване на текущ отчет на дейността на ФКК

3. Насоки за дейността на Федерацията

4. Организационни въпроси