МВР

Дирекция "Миграция"

 

Информация за кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР, формуляри и други.

Бланки за кандидатстване в МВР

а) анкетна карта (по образец);
б) декларация, че кандидатът притежава само българско гражданство (по образец);
в) декларация по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни (по образец).