МВР

Дирекция "Миграция"

 

Директор

Николай Дочев НиколовРоден на 05.07.1968 г.

Образование

Военен университет "Васил Левски", гр. Велико Търново;

ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - магистър по право;

СУ "Св.Климент Охридски" - магистърска програма "Право на Европейския съюз".

Трудов стаж

На 13.05.2015г. е назначен на длъжност директор на дирекция "Миграция";

2010 г. - 2015 г. заема длъжност началник на сектор "Миграция" - СДВР;

2002 г.- 2010 г. заема длъжност началник на група в сектор "Миграция" - СДВР с направление на дейност противодействие на незаконната миграция;

1993 г.- 2002 г. заема изпълнителска длъжност в сектор "Документи за самоличност и чужденци" - СДВР;

Назначен в системата на МВР през 1992 г., като оперативен работник в 03 РУП - СДВР.