МВР

Дирекция "Миграция"

 

Становища от АОП

1. Становище за осъществен контрол по процедура на договаряне без предварително обявление, с предмет: "Предоставяне на услуги по доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на имоти, предоставени в управление на дирекция "Миграция" на територията на град София".

2. Становище за осъществен контрол по процедура на договаряне без предварително обявление, с предмет: "Предоставяне на услуги по доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на имот, управляван от дирекция "Миграция", находящ се в гр. Любимец, област Хасково, бул. "Одрин" 75"