МВР

Дирекция "Миграция"

 

Презентации на Дирекция "Миграция"

Интегриран план за връщане (pdf)

Стратегическа програма за интегрирано управление на връщането(2011-2013) (pdf)

 

Презентации на дирекция "Миграция" на английски език

SIS/SIRENE SCHENGEN EVALUATION (pdf)

Strategic programme for integrated return (2011-2013) (pdf)