МВР

Дирекция "Миграция"

 

Разрешения за пребиваване

1. Продължително пребиваване (pdf)

Образец заявление за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република България  (doc)

2. Продължително и постоянно пребиваване на граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства  (BG)

Long-Term and Permanent Residence in Bulgaria for EU Citizens and Their Family Members (EN)

Образец заявление за продължително пребиваване в Република България на граждани на Европейския съюз и членовете на техните семейства (doc)

Образец заявление за постоянно пребиваване в Република България на гражданин на Европейския съюз и членовете на техните семейства (doc)

 

3. Постоянно пребиваване (pdf)

Образец заявление за предоставяне на право за постоянно пребиваване на чужденец в Република България (doc)

 

4. Дългосрочно пребиваване (pdf)

 Образец заявление за предоставяне на статут на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република България (doc)

 

5. Събиране на семейства (pdf)

Образец заявление за събиране на семейство (doc)

 

Молба за издаване на удостоверение (doc)