МВР

Дирекция "Миграция"

 

През 2018 г. Дирекция „Миграция“ изпълнява един проект по Националната програма на ФУМИ, проекти по три Грантови споразумения (ГС) по Спешни мерки (0044, 0046 и 0054), и един проект по линия на ЕММ.

В рамките на специфична цел 3 „Връщане“ от Многогодишната програма по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (2014-2020 г.) и съгласно Националната програма на България за подпомагане от ФУМИ през м. октомври 2015 г. е подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-118/14.10.2015 г.по дейност 2 „Изпълнение на принудителни административни мерки, спрямо граждани на трети страни и осигуряване на превод” между дирекция „Миграция“ и дирекция „Международни проекти“ на стойност 998 745,77 евро, със срок на изпълнение до 31.10.2018 година.

В края на м. ноември 2016 г. се поднови изпълнението на дейност 2 „Изпълнение на принудителни административни мерки, спрямо граждани на трети страни и осигуряване на превод” по ФУМИ BG/AMIF – SO3 – NO2 – A2, след сключване на договор с фирма-изпълнител, спечелила обществената поръчка за осигуряване на самолетни билети. Отчетено беше забавяне на изпълнението на дейността, вследствие на продължителното обжалване на ОП от участник в процедурата. През 2016 със средства по ФУМИ са изведени 33 незаконно пребиваващи чужденци.

През 2017 г. продължи изпълнението на дейността, като с финансови средства по дейността са осигурени еднопосочни самолетни билети за 329 незаконно пребиваващи ГТС, с наложени ПАМ и са осигурени двупосочни самолетни билети за 171 служители, осъществяващи съпровод.

Считано от 21 март 2018 г. временно бе спряно изпълнението на дейността, поради липсата на сключен договор между дирекция „Миграция“ и фирма-изпълнител за осигуряване на самолетни билети. Дейността бе подновена на 8 август 2018 г.

 

Изпълнението на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 стартира на 01 октомври 2016 г. и продължава до 30 септември 2019 г. (последното удължаване на срока на действие на грантовото споразумение е подписано от ЕК на 6 юли 2018 г.). Дирекция „Миграция“ изпълнява 11 дейности.

Девет от дейностите са приключили успешно през 2017 година, а именно: доставки в двата СДВНЧ на почистващи материали и консумативи, санитарни комплекти за настанените, дюшеци, одеяла, чаршафи и възглавници, перални и сушилни машини.

В проекта са включени средства за оперативни разходи за домовете, доставка на храна на настанените и строително-ремонтни дейности в двата СДВНЧ. Последната дейност бе включена по-късно в ГС при изменението от 22 септември 2017 г. и се изпълнява.

За СДВНЧ София са предвидени ремонт на бани, коридори, тоалетни, общи части в Блок 2, подмяна на външното осветление, а за Блок 1 са предвидени ремонт на покрив, стълбище и общи части, ремонт на тротоара около него и на асфалтовата настилка.

За СДВНЧ Любимец проектът предвижда ремонт на бани, тоалетни, столова в Блок 2, ремонт на водохранилището и подмяна на 2 хидрофорни помпи, ремонт на портални врати и системите за сигурност, подмяна на външното осветление и асфалтовата настилка в двора, ремонт на полицейските постове.

Изпълнението на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS /0046 стартира на 01 февруари 2017 г. и продължава до 31 януари 2020 г. (последното удължаване на срока на действие на грантовото споразумение е подписано от ЕК на 23 юли 2018 г.).

Дирекция „Миграция“ изпълнява дейности, предвиждащи строително-монтажни работи за разширяване на СДВНЧ Любимец, осигуряване на храна и оперативни разходи за контейнерното селище, изградено с контейнери, дарени от Международната организация по миграция по ГС 0051, както и храна и оперативни разходи за двата СДВНЧ. Също така по проекта се предвижда доставка на хигиенни материали и консумативи и наемане на допълнителен охранителен персонал за двата СДВНЧ.

Относно контейнерното селище, през май 2018 г. Международната организация по миграция достави всичките 54 контейнера.

По HOME/2017/AMIF/AG/EMAS /0054 Дирекция „Миграция“ е бенефициент, заедно с Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет. Споразумението стартира на 01.09.2017 г. и ще се изпълнява до 31.08.2019 г.

За СДВНЧ София проектът предвижда оборудване за стаи за телевизионна информация, изграждане и оборудване на външни игрища за деца и за възрастни, оборудване на вътрешна зона за игри за деца, изграждане на зона за учене за възрастни, оборудване на зона на закрито за спортни дейности за възрастни.

За СДВНЧ – Любимец проектът предвижда изграждане и оборудване на външно игрище за деца, тенис зона за възрастни и фитнес зала, поставяне на 4 информационни видеостени и оборудване за стаи за телевизионна информация. Обществените поръчки за повечето дейности са обявени.

В проекта е предвидена доставката на 10 автомобила за Дирекция „Миграция“.

Проект по Европейската мрежа по миграция - 768817 AMIF 2017 AG EMN BG

В качеството си Национална точка за контакт по линия на Европейската мрежа за миграция, през 2017 г. дирекция „Миграция“ сключи Грантово споразумение с Европейската комисия и изпълнява дейностите, заложени в Работната програма на НТК за 2017-2018 г. Повече информация може да получите от сайта на Българската контактна точка по ЕММ на адрес: http://emn-bg.com/

 

През 2018 г. Дирекция „Миграция“ е кандидатствала за проект по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, заедно с Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет – „Увеличаване на капацитета на националните власти в областта на убежището и миграцията“.

За повече информация относно ГС 0044 и ГС 0046 може да посетите следната страница на сайта на МВР:

https://www.mvr.bg/dmp/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2014-2020/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89

За подробна информация относно обществените поръчки, обявени от ДМ може да посетите Профила на купувача на страницата на ДМ на следния линк:

https://www.mvr.bg/migration/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F