МВР

Дирекция "Миграция"

 

Приемни дни

СЪОБЩЕНИЕ

От 30 юни 2021 г. се възстановява приемът на граждани в приемните дни на дирекция „Миграция“.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание на Заповед № 5364з-708/10.03.2020 г. на директора на дирекция „Миграция“ относно предприемането на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България
извънредно положение:

 о
т 13:00 ч. до 13:30 ч. (всеки работен ден) временно ще се преустановява работата на гишетата в салона за административно обслужване на граждани, находящ се на адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48, с цел извършване на дезинфекция на гишетата – разграничителни стъкла, плотове, дръжки на врати и др.

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ  РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID 19, УМОЛЯВАМЕ ВИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ В САЛОНА ЗА ГРАЖДАНИ ДА ПОДДЪРЖАТЕ  ДИСТАНЦИЯ ПОМЕЖДУ СИ,  НЕ ПО-МАЛКО ОТ ЕДИН МЕТЪР!ТОВА Е ОТ ПОЛЗА  КАКТО  ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ЖИВОТ, ТАКА И В ИНТЕРЕС НА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ХОРАТА ОКОЛО ВАС!

БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО!

TO THE ATTENTION OF THE CITIZENS:

STICKING TO THE MEASURES COUNTERING THE COVID-19 INFECTION,

WE HIGHLY RECOMMEND THE CITIZENS, WHEN VISITING THE MIGRATION DIRECTORATE PREMISES, TO KEEP AT LEAST ONE METER DISTANCE BETWEEN EACH OTHER!
THIS WILL HELP TO SAFEGUARD YOUR HEALTH AND YOUR LIFE, AS WELL AS THE HEALTH AND THE LIFE OF THE PEOPLE AROUND YOU!

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING!

За информация и консултации гражданите могат да отправят запитванията си на електронния адрес на дирекцията: [email protected].

Директор на Дирекция “Миграция”
 
Време: Всеки последен вторник на месеца от 11:00 часа до 12:00 часа
Адрес: бул.” Княгиня Мария Луиза ” № 48, София 1202 

 

Сектор “Визи, съгласуване и българско гражданство”
 
Време: Понеделник от 11:00 часа до 12:00 часа
            Четвъртък от 11:00 часа до  12:00 часа
Адрес: бул.” Княгиня Мария Луиза ” № 48, София 1202 

“Специален дом за временно настаняване на чужденци - София”
 
Адрес: 1520 София, кв. Бусманци , ул.” Ген.Гурко ” № 65А

- Началник на отдел СДВНЧ - всяка последна сряда на месеца от 10:00 часа до 12:00 часа
 
 „Специален дом за временно настаняване на чужденци - Любимец”

 

Адрес: 6550 Любимец, бул. „ Одрин ” № 75
- Началник на отдел СДВНЧ – всяка последна сряда на месеца от 10:00 часа до 12:00 часа