МВР

Дирекция "Миграция"

 

Приемни дни

Директор Дирекция “Миграция”
 
Време: Всеки последен вторник на месеца от 11:00 часа
Адрес: бул.” Княгиня Мария Луиза ” № 48, София 1202 

 

Сектор “Визи и разрешения за пребиваване на чужденците”
 
Време: Понеделник: 11:00 – 12:00 часа
            Четвъртък: 11:00 –  12:00 часа
Адрес: бул.” Княгиня Мария Луиза ” № 48, София 1202 

“Специален дом за временно настаняване на чужденци - София”
 
Адрес: 1520 София, село ” Бусманци ”, ул.” Ген.Гурко ” № 65А

- Началник отдел “СДВНЧ” - всяка последна сряда на месеца от 10:00 до 12:00 часа
 
 „Специален дом за временно настаняване на чужденци - Любимец”

 

Адрес: 6550 Любимец, бул. „ Одрин ” № 75
- Началник отдел „СДВНЧ” – всяка последна сряда на месеца от 10:00 да 12:00 часа