МВР

Дирекция "Миграция"

 

Структура

1. Отдел "Законна миграция и българско гражданство"

 • Сектор "Визи, разрешения за пребиваване на чужденците, българско гражданство и съгласуване"
 • Сектор "Административно обслужване на гражданите на ЕС и членове на технинте семейства"

2. Отдел "Противодействие на незаконната миграция"

 • Сектор "Изпълнение на принудителни административни мерки и трансфери" 
 • Сектор "Идентификация на чужденци"
 • Сектор "Контрол по пребиваването и иформационно осигуряване"
 • Група "Съпровод"

3. Отдел "Специален дом за временно настаняване на чужденци - София"

4. Отдел"Специален дом за временно настаняване на чужденци - Любимец"

5. Отдел „Координация, административно осигуряване, международна дейност и проекти“

 • Сектор "Международно сътрудничество, проекти и информационни технологии"
 • Сектор "Деловодство и архив"
 •  6.Сектор "Логистика"

   7. Сектор "Оперативен дежурен център"  

  8. Сектор "Правно-нормативна дейност"

  9. Сектор "Човешки ресурси"

  10. Сектор "Финанси"