МВР

Дирекция "Миграция"

 

За контакт:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание на Заповед № 5364з-708/10.03.2020 г. на директора на дирекция „Миграция“ относно предприемането на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение

1. От 13:00 ч. до 13:30 ч. (всеки работен ден) временно ще се преустановява работата на гишетата в салона за административно обслужване на граждани, находящ се на адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48, с цел извършване на дезинфекция на гишетата – разграничителни стъкла, плотове, дръжки на врати и др.

    2. До отмяна на мерките се преустановява приемът на граждани в приемните дни на дирекция „Миграция“.

    3. УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ  РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID 19, УМОЛЯВАМЕ ВИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ В САЛОНА ЗА ГРАЖДАНИ ДА ПОДДЪРЖАТЕ  ДИСТАНЦИЯ ПОМЕЖДУ СИ,  НЕ ПО-МАЛКО ОТ ЕДИН МЕТЪР!ТОВА Е ОТ ПОЛЗА  КАКТО  ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ЖИВОТ, ТАКА И В ИНТЕРЕС НА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ХОРАТА ОКОЛО ВАС!

БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО!

TO THE ATTENTION OF THE CITIZENS:

STICKING TO THE MEASURES COUNTERING THE COVID-19 INFECTION,

WE HIGHLY RECOMMEND THE CITIZENS, WHEN VISITING THE MIGRATION DIRECTORATE PREMISES, TO KEEP AT LEAST ONE METER DISTANCE BETWEEN EACH OTHER!
THIS WILL HELP TO SAFEGUARD YOUR HEALTH AND YOUR LIFE, AS WELL AS THE HEALTH AND THE LIFE OF THE PEOPLE AROUND YOU!

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING!


За информация и консултации гражданите могат да отправят запитванията си на електронния адрес на дирекцията: [email protected].

  ДИРЕКЦИЯ “МИГРАЦИЯ”
  1202 СОФИЯ  БУЛ. “КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” №48
  

   e-mail: [email protected] 

Следните опции за паркиране са налични:
Паркинг на улицата (зелена зона)
Платен паркинг в района - ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 55; ул. "Св. Свети Кирил и Методий" 61; ул. "Струма" 2A;  ул. "Сердика" 25 и др.