МВР

Дирекция "Миграция"

 

Мнения и сигнали


За споделяне на мнения, предложения и сигнали,
свързани с дейността на дирекция „Миграция” и звената в
страната, използвайте следната информация за връзка:
Дирекция „Миграция”
1202 София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48

тел: + 35929827251

факс: + 35929879011

e-mail: [email protected]


Специален дом за временно настаняване на чужденци
1520 София, кв. Бусманци, ул. „Ген. Гурко” № 65А
 
Специален дом за временно настаняване на чужденци
6550 Любимец, бул. „Одрин” № 75

Приемни дни