МВР

Дирекция "БДС"

 


ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

Бърза услуга

до 10 работни дни

 
Издаване на СУМПС на лица до 58 г.

25

50
Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР


Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.

11

22

Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

Издаване на СУМПС на лица  над 70 г.

Без такса

Без такса

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

2

2

      Заявление за издаване на СУМПС не се приема в ДБДС.
 Заявление за издаване на СУМПС може да се подаде и в РУ при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес, в случаите на подмяна на СУМПС поради изтичане срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат при заплатена такса за обикновена услуга. 

    Във всички останали случаи е необходимо да посетите звената „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по Вашия постоянен адрес.

    Вашите мнения и въпроси относно СУМПС отправяйте към отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция "Национална полиция"- МВР, гр. София, п.к.1715, бул. Александър Малинов № 1, чрез електронна поща [email protected]