МВР

Дирекция "БДС"

 

 

Плащане по банков път

                Възможно е по  банков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нареждане може да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

Банкова сметка 
BIC код BNBG BGSD
Банка ЦУ- София
IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1462 01

Обръщаме внимание,
че 
посочената банкова сметка е на дирекция "Български документи за самоличност", банковите сметки на ОДМВР в страната са различни от посочената