МВР

Дирекция "БДС"

 

   

             Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на МВР - ДБДС. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

Обръщаме внимание, че

посочената банкова сметка е на дирекция "Български документи за самоличност", банковите сметки на ОДМВР в страната са различни.