МВР

Дирекция "БДС"

 

 

ДИРЕКЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ"
(ДБДС)             

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления)
Контакти:


ДБДС

Първа лична карта на лица от 14 до 16 г.  

Без такса

Без такса

Без такса

Следваща лична карта на лица между 14 г. и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 и 18 г.

13

26

65

Лична карта на лица от 18 до 58 г.

(с валидност 10 г.)

18

36

90

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР


Лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна)

11

22

55

Лична карта на лица над 70 г. възраст

Без такса

Без такса

Без такса

Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто 

2

4

10


Банкова сметка

BIC код
BNBG BGSD

 

Банка ЦУ- София

IBAN:

BG71 BNBG 9661 3000 1462 01


Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите