МВР

Дирекция "БДС"

 

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

         Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на СДВР/ОДМВР. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.