МВР

Дирекция "БДС"

 

                       Възможен начин на плащане във финансово звено на МВР


        За българските лични документи, подавани в РУ на територията на гр. София - във финансовото звено на СДВР.
       За българските лични документи, подавани в страната, във финансовото звено към съответното ОДМВР