МВР

Дирекция "БДС"

 

Плащане чрез картово разплащане

              
    Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР/ОДМВР, където се подава заявлението за издаване на български личен документ. ва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР/ОДМВР, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.