МВР

Дирекция "БДС"

 

ДИРЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“

(ДБДС)

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни


(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни


(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа


(места за подаване на заявления)Контакти:


          ДБДС
    Издаване на първи паспорт на лица   до  14 г.

10

20

50Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР


 Издаване на следващ паспорт на лица до   14 г.

20

40

100

   Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 г.

40

80

200

   Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г.

20

40

100

   Издаване на паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

   Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

15


Банкова сметка

БНБ ЦУ София
BIC код

BNBG BGSD

IBAN
BG71 BNBG 9661 3000 1462 01     

Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите