МВР

Дирекция "БДС"

 

 

   На всеки чужденец, получил убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут при условията и по реда на Закона за убежището и бежанците, се издава български документ за самоличност:

   Карта на бежанец е със срок на валидност от 3 до 5 години;

   Карта на чужденец с хуманитарен статут е със срок на валидност до 3 години;

   Карта на чужденец, получил убежище е със срок на валидност до 5 години.

   Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец е със срок на валидност до 5 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на бежанец;

   Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут е със срок на валидност до 3 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на чужденец с хуманитарен статут;

   Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище е със срок на валидност до 5 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на чужденец, получил убежище;

   Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец (издава се от дипломатическите и консулските представителства на чужденец с предоставена закрила в Република България)