МВР

Дирекция "БДС"

 

 

               Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при ДБДС, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.