МВР

Дирекция "БДС"

 

 

      При нежелание за заплащане на съответната такса за издаване на БЛД безкасово,  възможен начин на плащане е във финансово звено на МВР:

 

     За българските лични документи, подавани в дирекция "Български документи за самоличност -  в Дирекция "Планиране и управление на бюджета" МВР с адрес:  -  гр. София, ул. "Гурко" № 32.