МВР

ОД Монтана

 

                                                      Административно обслужване


Харта на клиента 
Вътрешни правила
Организационно-технологични правила за осъществяване на административното обслужване 
Административни услуги
•Издаване на лична карта на български граждани 
•Издаване на паспорт на български граждани
Издаване на СУМПС   
Издаване на документи удостоверяващи събития и факти, свързани с издаване на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация
Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена закрила от Република България
Описания на дейности по предоставяне на административни услуги
Description of the procedure for the provision of the administrative services
Най-често срещани въпроси и отговори
Административни санкции
Принудителни административни мерки по ЗБЛД, налагани от МВР
Административни нарушения и наказания по ЗБЛД


•Образци и формуляри
•Други