МВР

ОД Габрово

 

Услуги - КОС

• Издаване на разрешения за извършване на дейности с взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси
• Издаване разрешения за търговия с взривни и пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси 
• Издаване разрешения за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица 
•  Издаване разрешения за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица
• Издаване разрешения за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
• Издаване разрешения за продажба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
• Издаване разрешения за съхраняване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица 
• Издаване разрешения за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
• Издаване разрешения за съхраняване с цел колекциониране на огнестрелни оръжия.
• Издаване разрешения за носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
• Издаване разрешения за употреба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси /стрелбища/ от търговци и юридически лица 
• Издаване на разрешения за ремонт на огнестрелни оръжия и боеприпаси 
• Провеждане на курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие 

Издаване на удостоверение  за допускане до курс за придобиване на правоспособност за работа с взривни материали. Прилагат се следните документи  - Заявление , Бележка от орган на съдебната власт, Медицинско удостоверение от психо кабинет, че лицето  не страда от психическо заболяване, Такса от 5 лв. по тарифа № 4 по сметка на ОДМВР-Габрово.

Контрол на общоопасни средства

Образци документи КОС