МВР

ОД Габрово

 

І-ви район
Граници:
На СЕВЕР: Землище на Община Дряново
На ЮГ: Монев дол
На ИЗТОК: Землище на Община Трявна
На ЗАПАД: Десният бряг на р. Янтра от ул. “Орловска“ № 148 и граници на кметство Мичковци, включително и пречиствателна станция за отпадни води “ВиК”.
Обслужва се от: ПИ Планимир Николов, МлПИ Тодор Трифонов тел.066/826532
Приемни помещения: ул. Антим І-ви № 3, тел. 066/806249  понеделник 16.00ч.-17.30ч.
 четвъртък 10.30ч.-12.00ч.

МлПИ Тодор Трифонов: с. Донино: тел. 06710/22-10     петък 10.00ч.-12.00ч.
                                    с. Лесичарка: 06717/271, 272  вторник 14.00ч-16.00ч.
                                    с. Мичковци: 06710/22-24  четвъртък 10.00ч.-12.00ч.
                                    с. Кметовци: 067193/260  сряда  14.00ч-16.00ч.

ІІ-ри район
Граници:
На СЕВЕР: ул. “Градище“
На ЮГ: ул. “Априловска“
На ИЗТОК: парк “Градище”
На ЗАПАД: Десният бряг на р. Янтра, до ул. “Орловска“ № 148.
Обслужва се от: ПИ Румен Иванов, тел: 066/826507
Приемно помещение: ул. “Орловска“ № 129, тел. 066/806434  понеделник 16.00ч.-17.30ч., четвъртък 10.00ч.-11.00ч.

ІІІ-ти район
Граници:
На СЕВЕР: ул. “Априловска“
На ЮГ: ул. “Роза“
На ИЗТОК: парк “Градище”
На ЗАПАД: Десният бряг на р. Янтра, включително ул. “Петко Денев“ – завод "КДН” АД
Обслужва се от: МлПИ Алберт Михайлов, тел:066/826578
Приемно помещение: ул. “Орловска“ № 50, тел. 066/826578 понеделник 16.00ч.-17.30ч., сряда 16.00ч.-17.30ч., петък 10.00ч.-12.00ч.

ІV-ти район
Граници:
На СЕВЕР: Десният бряг на р. Янтра, ул. “Боровете“
На ЮГ: Пътят за вр. Шипка – вр. Бузлуджа до границата с Община Казанлък
На ИЗТОК: Местността “Сечен камък” – землището на Община Трявна
На ЗАПАД: Местността “Киселчова могила”
Обслужва се от: ПИ Николай Стоянов, МлПИ Марин Александров, тел:066/826546
Приемни помещения: бул. “Столетов“ № 135, тел. 066/806188 понеделник 16.00ч.-17.00ч., сряда 16.00ч.-17.00ч., петък 10.00ч.-11.30ч.

МлПИ Марин Александров:  с. Жълтеш: 06716/210     сряда 13.00ч.-14.00ч.
                                          с. Балани: 066/803-735    сряда 14.30ч.-15.30ч.
                                          с. Борики: 066/804218    сряда 16.00ч.-17.00ч.

V-ти район
Граници:
На СЕВЕР: Нечетните номера на ул. “Дебел дял“, стадион “Хр. Ботев”, ул. “Баба Зара“
На ЮГ: вр. Малуша, местността “Шадраваните”, местността “Корита”
На ИЗТОК: Поречието на р. Янтра от Шиваров мост, бул. “Априлов“ № 61, ДКЦ І и местността “Киселчова могила”
На ЗАПАД: Местността “Крачана”, “Равна гора”, резерват “Лъгът”
Обслужва се от: ПИ Иван Ганев, тел: 066/826386, МлПИ Николай Миланов, 066/826209
Приемно помещение: бул. “Вапцаров“ № 21, тел. 066/820241 понеделник 16.30ч.-17.30ч., петък 11.00ч.-12.00ч.

МлПИ Николай Миланов: м.Узана (Общински информационен център)  вторник 11.00ч-12.00ч., сряда 16.30ч.-17.30ч., четвъртък 16.00ч.-17.30ч.
Забележка: Приемната на м.Узана функционира през м. декември, м. януари, м.февруари

VІ-ти район
Граници:
На СЕВЕР: ул. “Райчо Каролев“ – нечетни номера, ул. “Македония“ – четни номера
На ЮГ: ул. “Дебел дял“ – четни номера
На ИЗТОК: Левият бряг на р. Янтра до Шиваров мост
На ЗАПАД: ул. Вихър посока землището на квартали Сирмани, Велчевци, Гачевци
Обслужва се от: МлПИ Делян Димитров, тел: 066/826578
Приемни помещения: ул. “Орловска“ № 50, тел. 066/826578 понеделник 11.00ч.-12.00ч., сряда 16.00ч.-17.00ч., петък 11.00ч.-12.00ч.
                                    кв. Гачевци: вторник 15.00ч-16.00ч.
                                    с. Дебел Дял: 06712/2520 четвъртък 16.00ч.-17.00ч.

VІІ-ми район
Граници:
На СЕВЕР: ул. “Ст. Караджа“ – нечетни номера до № 113
На ЮГ: ул. “Райчо Каролев“ – четни номера
На ИЗТОК: Левият бряг на р. Янтра от Горнокрайския мост до моста Игото, ул. “Брянска“ – западната част до ул. “Ст. Караджа“
На ЗАПАД: ул. “Чардафон“, парк “Баждар”, ТУ - Учебен корпус, вилна зона Шенини
Обслужва се от: ПИ Димитър Шиков, тел: 066/826535
Приемно помещение: ул. “Орловска“ № 50, тел. 066/826535 вторник 16.00ч-17.00ч., четвъртък 10.00ч.-12.00ч.


VІІІ-ми район
Граници:
На СЕВЕР: Надлез на кв. Трендафил
На ЮГ: ул. Д-р “Н. Василиади“
На ИЗТОК: Левият бряг на р. Янтра, ул. “Брянска“
На ЗАПАД: Линията по посока “Подем” АД и Плодохранилище
Обслужва се от: ПИ Мирослав Христов,  тел: 066/826583
Приемно помещение: ул. “Антим І“ № 3, тел. 066/808431 понеделник 16.00ч.-17.30ч., сряда 11.00ч.-12.00ч., петък 11.00ч.-12.00ч.

ІХ-ти район
Граници:
На СЕВЕР: ул. “Зелена ливада“ – нечетни номера, Гробищен парк № 19
На ЮГ: ул. “Ст. Караджа“ – четни номера
На ИЗТОК: ул. “Свищовска“ до Търговска база
На ЗАПАД: Землището на Община Севлиево
Обслужва се от: ПИ Климент Пенчев, тел: 066/826531, МлПИ Ивайло Андреев, тел: 066/826581
Приемни помещения: ул. “Орловска“ № 50, тел. 066/826531 понеделник 15.30ч-17.00ч.,  сряда 09.30ч-11.00ч., петък 16.00ч-17.30ч.

МлПИ Ивайло Андреев: с. Поповци: 06714/22-10 понеделник и сряда16.30ч-17.30ч.
                                    с. Гъбене: 06712/22-10   понеделник 13.30ч-14.30ч.
                                    с. Враниловци: 06713/22-10  петък 13.30ч-14.30ч.
                                    с. Яворец: 067392/210 понеделник 15.00ч-16.00ч., петък 15.00ч-16.00ч.
                                    с. Драгановци: 06718/210   сряда 14.15ч.- 15.15ч.
                                    с. Гергини: 06714/24-10   сряда 15.30ч.- 16.30ч.
                                    с. Златевци: 06714/2310   четвъртък 09.30ч.- 10.30ч.
                                    с. Армени: 06713/2310   четвъртък 11.00ч.- 12.00ч.

Х-ти район
Граници:
На СЕВЕР: кв. ‘Трендафил“, ул. “Найден Геров“ – нечетни номера
На ЮГ: ул. “Зелена ливада“ – четни номера, Гробищен парк № 19, бул. Могильов до № 59 и ул. Златна нива до № 24
На ИЗТОК: ул. Свищовска“ – нечетни номера до Търговска база
На ЗАПАД: местността “Кашевото”, ул. “Младост“, ул. “Вишеград“, ул. “Боженци“
Обслужва се от: МлПИ Петър Петров,  тел: 066/826583
Приемно помещение: ул. “Свищовска“ № 75, ет. 1, тел. 066/800143 понеделник 16.30ч.-17.30ч.,  вторник 10.00ч-11.00ч., сряда 16.30ч.-17.30ч.

ХІ-ти район
Граници:
На СЕВЕР: Общини Дряново и Севлиево
На ЮГ: ул. “Найден Геров“ – четни номера и ул. “Свищовска“
На ИЗТОК: река Янтра
На ЗАПАД: Пътят за с. Козирог, ул. “Вишеград“, ул. “Боженци“
Обслужва се от: ПИ Людмил Люцов, тел: 066/826515, МлПИ Иван Христов, тел: 066826208
Приемни помещения: ул. “Свищовска“ № 75, ет. 1, тел.066/800143 понеделник 16.30ч.-17.30ч., сряда 10.00ч-11.00ч., четвъртък 16.30ч.-17.30ч.

МлПИ Иван Христов: Кметство Здравковец: 06711/320    сряда 15.00ч-16.00ч.
                                Кметство Козирог: 06711/210    понеделник 15.00ч-16.00ч.
                                Кметство Гръблевци: 067194/323   петък 15.00ч-16.00ч.